Ομιλία - Εισήγηση Προϋπολογισμού 2007

«Ο Προϋπολογισμός του 2008 είναι προϋπολογισμός ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ευθύνης και συνέπειας, αποτελεσματικότητας και προοπτικής.

Είναι καθαρός, σαφής κι αποτελεσματικός.

Είναι σύγχρονος και καινοτόμος.»

Δεν είχα καμία πρόθεση να αναφερθώ στο παρελθόν.

Αλλά ακούγοντας την Γενική Εισηγήτρια της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είχα την εντύπωση ότι άκουγα κάποιον ξένο που ήρθε σήμερα στη χώρα μας και δεν γνωρίζει τα δεδομένα που κάποιοι άλλοι μας κληροδότησαν, στην προκειμένη μάλιστα περίπτωση το ίδιο το κόμμα της.

Aκουσα τη Γενική Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ και διαπίστωσα ότι επιμελώς και επιμόνως απέφυγε να αναφερθεί στις αιτίες και τις πολιτικές που οδήγησαν αυτή τη χώρα σε επικίνδυνο σημείο και έκαναν δυσχερές το έργο αυτής της Κυβέρνησης στην προσπάθεια αναστροφής της αρνητικής πορείας της χώρας σε όλους τους τομείς. Πολιτικές του παρελθόντος που οδήγησαν την οικονομία σε μαρασμό, την κοινωνία σε πεδίο ανισοτήτων, τον αγροτικό κόσμο σε εξαθλίωση, τις παραγωγικές δυνάμεις έρμαια σε χρηματιστηριακά παιχνίδια.

Και αυτά, και όχι μόνο αυτά, δεν αποτελούν ιδεολογήματα.

Δεν αποτελούν μύθους.

Αποτελούν την πραγματικότητα του χθες. Που εσείς δημιουργήσατε. Που εσείς προσπαθείτε σήμερα να αποκρύψετε, να απαρνηθείτε και να διαστρεβλώσετε.

Το 2004 η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχοντας να αντιμετωπίσει ένα πολύ βεβαρημένο παρελθόν με υπευθυνότητα, θάρρος και αισιοδοξία, ξεκίνησε ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με σαφείς και ξεκάθαρους στόχους. Τα αποτελέσματα μέσα στην περίοδο 2004 – 2007 είναι συγκεκριμένα. Αποκατάσταση της δημοσιονομικής διαφάνειας, περιορισμός των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, μείωση της άμεσης φορολογίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κίνητρα για επενδύσεις, ενίσχυση των εξαγωγών, επιτάχυνση απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, ενίσχυση στην κοινωνική συνοχή, ώθηση της απασχόλησης και περιορισμό της ανεργίας.

Στις εκλογές του 2007 ο ελληνικός λαός έδωσε στη Νέα Δημοκρατία την ξεκάθαρη εντολή να συνεχίσει το πρόγραμμά της και την πολιτική των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων.

Η Κυβέρνηση έχει ένα πολύ δύσκολο έργο, το οποίο διαχειρίζεται με πρόγραμμα και σχεδιασμό. Πολλές φορές το γεγονός αυτό υποτιμάται ως δεδομένο. Δεν είναι όμως έτσι αν αναλογιστούμε, τον τρόπο άσκησης της οικονομικής, αλλά και της γενικότερης πολιτικής, στα χρόνια που πέρασαν, όπου οι στόχοι ήταν γενικόλογοι και πολλές φορές ατεκμηρίωτοι, όπως ο «εκσυγχρονισμός», η « είσοδος στην ΟΝΕ», οι «ρυθμοί ανάπτυξης». Και τις φορές εκείνες που σημειωνόταν επίτευξη του στόχου, υπήρχαν πολλές παράπλευρες και μη προβλεφθείσες –άρα μη αντιμετωπίσιμες - συνέπειες, ανεργία, μείωση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Η χάραξη και υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής δε μπορεί να επαφίεται ούτε στην τύχη, ούτε στην σύμπτωση. Απαιτεί μελέτη, σχεδιασμό και προτεραιότητες, μακριά από σκοπιμότητες, λογιστικές ευρεσιτεχνίες και πειραματισμούς. Αυτά τα συμπτώματα της προηγούμενης δεκαετίας οδήγησαν την οικονομία της χώρας σε αδιέξοδα και επικίνδυνα σημεία.

Όλο το περασμένο διάστημα 2004-2007 διαπιστώνονταν δυσάρεστες εκπλήξεις. Κρυφά ελλείμματα, κρυφά χρέη, απαράδεκτες τακτοποιήσεις στοιχείων. Μετά από τα 4 σχεδόν χρόνια της προηγούμενης διακυβέρνησης, την αποκατάσταση της ισορροπίας, της αλήθειας και της διαφάνειας, την επιτυχή έξοδο από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και με σαφή πλέον τα δεδομένα, είμαστε εντάξει πλέον με τους εαυτούς μας. Η απογραφή, την οποία επικαλεστήκατε πολλάκις, συνάδελφοι της αντιπολίτευσης για να μας κατηγορήσετε, ήταν μια διαδικασία δύσκολη, που η Κυβέρνηση την έφερε εις πέρας με μεγάλη επιτυχία και τώρα με την οικονομία καθαρή και δυνατή μπορεί να σχεδιάζει με προοπτικές την επόμενη ημέρα. Η ελληνική οικονομία έβαλε τις βάσεις για να μπορέσει να γίνει πλέον ανταγωνιστική, αναπτυξιακή και παραγωγική. Τέθηκαν τα θεμέλια για την περαιτέρω εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, την εξασφάλιση της μακροχρόνιας ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Ο Προϋπολογισμός του 2008 σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης φάσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και έχει ως βασικούς στόχους:

 • την δημοσιονομική προσαρμογή και επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών ως το 2010 με τη μείωση του ελλείμματος και την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους.
 • την ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.
 • την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων πολιτών.
 • την ενίσχυση της περιφέρειας με τη διάθεση του 80% των κοινοτικών πόρων για την περίοδο 2007 – 2013.
 • τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος.
 • την εξέλιξη του προτύπου ανάπτυξης και
 • την ενίσχυση της διαφάνειας της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Είναι ένας Προϋπολογισμός ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ευθύνης και συνέπειας, αποτελεσματικότητας και προοπτικής.Ένας προϋπολογισμός που βασίζεται στην πρόοδο που σταθερά σημειώνει η ελληνική οικονομία από το 2004. Είναι η βασική παράμετρος ενός προγράμματος που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία αυτής της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της, του Κώστα Καραμανλή.

Ενδεικτική της ανοδικής πορείας που σημειώνει η οικονομία μας, είναι η διαμόρφωση και η εξέλιξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, βασικός μοχλός για την υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα έργα υποδομών στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της παιδείας, της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και δραστηριότητες σύγχρονες και καινοτόμες.

Το συνολικό ποσό των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2008 καθορίσθηκε στο ύψος των 9,3 δισ. Ευρώ, αυξημένο κατά 6,9% σε σχέση με το πρόγραμμα του περασμένου έτους. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 6,7 δισ. ευρώ για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 2,6 δισ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από Eθνικούς πόρους.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι κατά μέσο όρο την τετραετία 2005-2008 οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. ανέρχονται στα 8,428 δισ. Ευρώ, όταν την τετραετία 2001-2004 οι δαπάνες του Π.Δ.Ε., εκτός των δαπανών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανήρχοντο στα 7 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο. Σημειώνεται έτσι μία αύξηση κατά 20,4%, η οποία ασφαλώς συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ανάκαμψη των περιφερειών της χώρας.

Με το νόμο 3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ξεκίνησε η διαδικασία για την υλοποίηση έργων και την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών, με βάση τη συνεργασία μεταξύ φορέων του Δημοσίου και ιδιωτών. 24 συμπράξεις με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3,1 δις Ευρώ έχουν εγκριθεί ήδη από τη Διυπουργική Επιτροπή και έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έργα εντάσσονται σε διάφορους τομείς, της εκπαίδευσης, της υγείας, των λιμενικών υποδομών, της διαχείρισης απορριμμάτων, της στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, του τουρισμού και εκτείνονται σε όλη την επικράτεια, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Ενδεικτικά αναφέρω έργα όπως κατασκευή σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα, κατασκευή πυροσβεστικών σταθμών, κατασκευή καταστημάτων κράτησης και δικαστικών μεγάρων, κατασκευή νοσοκομείων, ανέγερση κτιρίων Διοικητηρίων για τη στέγαση Υπηρεσιών, υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σε 12 λιμάνια.

Το μεγαλύτερο τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων απορροφάται σε μεγάλα έργα υποδομής (Μετρό, λιμενικά έργα, αεροδρόμια, ΟΣΕ, εθνικό και επαρχιακό δίκτυο) και το ποσό που προβλέπεται να διατεθεί είναι 2,017 δισ. ευρώ, δηλαδή το 21,69% του συνόλου.

Με πιστώσεις 122 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται το σύνολο των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων της χώρας, ζήτημα ύψιστης σημασίας για πολλές περιοχές της Ελλάδας, που και περασμένα έτη, αλλά και φέτος έχουν υποστεί τραγικές ζημιές από τις πλημμύρες. Να θυμίσω πρόσφατα τις καταστροφές στην Αρκαδία και τον Έβρο .

Για έργα σχετικά με τη γεωργία, τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, τις οικονομικές ενισχύσεις γεωργικών προγραμμάτων, βελτιώσεις και εξοπλισμό σε εργαστήρια σε ακριτικές περιοχές, οι πιστώσεις ανέρχονται σε 426 εκατομμύρια ευρώ.

Για την έρευνα, την τεχνολογία και για προγράμματα ανάπτυξης βιομηχανικών ερευνών και αντίστοιχου δυναμικού, οι δαπάνες προβλέπονται στα 93 εκατομμύρια ευρώ.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων λειτουργεί και ο νέος επενδυτικός νόμος που ενισχύει τόσο τις νέες όσο και τις παλιές επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία, βιοτεχνία, ξενοδοχειακές και ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό τους, στην εξάπλωση της τεχνολογίας, της καινοτομίας, στην απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Εδώ εντάσσονται και οι επιχορηγήσεις στον ΕΟΜΜΕΧ και οι δαπάνες έχουν προϋπολογισθεί στα 706 εκατομμύρια ευρώ.

Στα 111 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται οι δαπάνες για την ενέργεια και για τους ενδιάμεσους φορείς για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές.

Ενώ για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, με στόχους τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διαφάνεια, την πάταξη της διαφθοράς και την επιμόρφωση δεσμεύονται ποσά που ανέρχονται στα 298 εκατομμύρια ευρώ.

Για έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παιδείας - στις υποδομές και στον εξοπλισμό των σχολείων και των Πανεπιστημίων μας -, του πολιτισμού και της υγείας έχουν προϋπολογισθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 1,724 δισ. Ευρώ.

Η συμβολή του Προγράμματος είναι πολύ σημαντική στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας. Για έργα περιφερειακών προγραμμάτων έχουν προϋπολογισθεί 1,580 δισ. ευρώ, 1,400 δισ. ευρώ για συγχρηματοδοτούμενα έργα και 180 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους, ποσό αυξημένο σε σχέση με το 2007 κατά 85 εκατομμύρια ευρώ, και 219 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2006.

Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούνται και έργα νομαρχιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΟΤΑ α’ βαθμού σε ποσό που προβλέπεται να ανέλθει 1,201 δισ. ευρώ.

Επιχορηγήσεις ύψους 850 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπονται να μεταβιβαστούν σε ΔΕΚΟ και άλλες επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, που αποτελούν φορείς υλοποίησης μεγάλων έργων, όπως είναι η Εγνατία ΑΕ, το Μετρό Αθηνών, ο ΟΣΕ και ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).

Τους στόχους της πλήρους απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων και των οικονομικών επιπτώσεων που αυτή συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με την πολιτική μεγιστοποίησης του αναπτυξιακού αποτελέσματος των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης μακροοικονομικής πολιτικής και σε πλήρη εναρμόνιση με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους έρχεται να καλύψει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Οι σημαντικοί πόροι που εξασφαλίστηκαν για τη χώρα μας μπορούν να δώσουν μια ισχυρή και μόνιμη ώθηση στην ανάπτυξη και παράλληλα, με το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης, να μετασχηματίσουν υγιώς την ελληνική οικονομία. Όπως ρητά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού, η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007 – 2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε μια εξωστρεφή χώρα, με ισχυρή διεθνή παρουσία και με ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία.

Κατά το ΕΣΠΑ, η εξειδίκευση της στρατηγικής στόχευσης της χώρας επικεντρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες:

 • επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
 • κοινωνία της γνώσης και καινοτομία
 • απασχόληση και κοινωνική συνοχή
 • θεσμικό περιβάλλον
 • ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών της, ως τόπος επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.

Κομβικό σημείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού αποτελεί η περιφερειακή διάσταση και η εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Με κριτήριο τη χωρική διάσταση, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ διαμορφώθηκαν τρεις στόχοι, τρεις προτεραιότητες:

 • η βιώσιμη αστική ανάπτυξη
 • η ανάπτυξη της υπαίθρου
 • η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά τη νέα περίοδο, σε εθνικό επίπεδο σχεδιάστηκαν 8Tομεακά Eπιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ):

 • «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»
 • «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»
 • «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
 • «Ψηφιακή Σύγκλιση»
 • «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
 • «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 • «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
 • «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

Παράλληλα έχουν σχεδιαστεί και 5 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ):

 • Μακεδονίας – Θράκης
 • Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
 • Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
 • Αττικής.

Η εκκίνηση του ΕΣΠΑ δόθηκε πριν λίγες μέρες με την τελική υπογραφή στις Βρυξέλλες και με την Επιτροπή να εκφράζει την ικανοποίηση της για τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από Ελληνικής πλευράς. Με την υπογραφή του ΕΣΠΑ αρχίζει η εκταμίευση της προκαταβολής, που θα ανέλθει σε 400 εκατομμύρια Ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη διαδραματίζουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίοι αποτελούν και τους βασικότερους φορείς διοικητικής αποκέντρωσης στη χώρα μας. Στο άρθρο 102 του Συντάγματος έχει κατοχυρωθεί η πλήρης διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια τους, προκειμένου να μπορούν απερίσπαστα να εκπληρώνουν τους στόχους και τα προγράμματά τους.

Για τους ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμους – Κοινότητες), οι συνολικές πιστώσεις που προβλέπονται στον τακτικό προϋπολογισμό του 2008, εκτός του ποσού που αφορά την τακτοποίηση των υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, ανέρχονται στο ποσό των 2,888 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7% σε σχέση με το 2007, αναλυόμενο σε επιχορηγήσεις, Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), αποδόσεις τοπικού χαρακτήρα, λοιπές αποδόσεις, χορηγίες και συντάξεις.

Για τους ΟΤΑ β΄ βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) οι πόροι που προβλέφθηκαν ανέρχονται στα 1,246 δισ. ευρώ, 4% αυξημένοι από τον Προϋπολογισμό του 2007.

Πολύ σημαντική είναι η πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την αναμόρφωση και την αλλαγή της μεθοδολογίας της κατάρτισης, της εκτέλεσης, της παρακολούθησης και αξιολόγησης του κρατικού Προϋπολογισμού, μέσω της υιοθέτησης προϋπολογισμού προγραμμάτων. Με το νέο αυτό τρόπο διαχείρισης αντιμετωπίζονται προβλήματα, όπως η αδυναμία σαφούς απεικόνισης των πολιτικών και των δράσεων που χρηματοδοτούνται και των φορέων υλοποίησης και η ελλιπής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παράγονται από τις δημόσιες πολιτικές.

Είναι μία κίνηση που συνάδει με την απόφαση της Κυβέρνησης και την απαίτηση των πολιτών για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, ορθολογική διαχείριση των πόρων, μείωση των ελλειμμάτων και πρόνοια για την κοινωνική συνοχή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο κείμενο του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων, η σαφήνεια στην αποτύπωση και η συσχέτιση των δαπανών με τις χρηματοδοτούμενες πολιτικές και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, διαμορφώνουν έναν κρατικό προϋπολογισμό κατανοητό σε όλους τους πολίτες. Οι φορολογούμενοι γνωρίζουν που κατευθύνονται οι διαθέσιμοι πόροι, οι δημόσιοι λειτουργοί γνωρίζουν το στόχο που εξυπηρετεί η εργασία τους και αποκτούν κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσής τους. Τελικό αποτέλεσμα είναι η παροχή υψηλότερου επιπέδου αγαθών και υπηρεσιών στους πολίτες.

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή είναι μία από τις πλέον σημαντικές κοινοβουλευτικές εργασίες. Αφορά το μέλλον όλων μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της χώρας μας. Πίσω από κάθε αριθμό και κάθε πίνακα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια. Με αυτές τις βάσεις, του τεχνικού κι εμπεριστατωμένου σχεδιασμού και της κοινωνικής ευαισθησίας και πρόνοιας, συζητούμε σήμερα εδώ για τη δημοσιονομική πολιτική του επόμενου έτους.

Ο Προϋπολογισμός του 2008 είναι καθαρός, σαφής κι αποτελεσματικός. Είναι σύγχρονος και καινοτόμος.Στόχο δεν έχει τη συντήρηση, ούτε τη απλοϊκή διαχείριση, προκειμένου «να βγει η χρονιά όπως – όπως». Κάθε κίνηση γίνεται με υπευθυνότητα, συνέπεια και έχει βαρύτητα. Καμία μέρα και καμία ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Έχουμε μπροστά μας μεγάλες μεταρρυθμίσεις να υλοποιήσουμε και πολλά έργα να παραδώσουμε στους επόμενους.

Δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι το σύνολο της Αντιπολίτευσης θα ανατρέψει την Κοινοβουλευτική παράδοση που τη θέλει να καταψηφίζει τον Προϋπολογισμό.

Δεν τολμώ να σκεφτώ ότι θα υπάρξει βουλευτής της Αντιπολίτευσης που θα παραδεχτεί τις θετικές εξελίξεις στα δημοσιονομικά της χώρας μας και θα επικροτήσει τις σωστές μας επιλογές, όπως αυτές περιγράφονται στον υπό συζήτηση Προϋπολογισμό.

Τολμώ όμως, και γιατί πιστεύω στον πατριωτισμό όλων μας, να σας καλέσω σε αυτόν τον αγώνα να είμαστε όλοι μαζί.

Ο Προϋπολογισμός του 2008 αντανακλά στην οικονομική θέση της χώρας, στην καθημερινή ζωή του Έλληνα και της Ελληνίδας, θέτει ακόμη ένα σκαλοπάτι προς τα επάνω και συμβάλλει στον αγώνα για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δημιουργεί η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση.

Για αυτό και εισηγούμαι την ψήφισή του.