Οικονομικές ενισχύσεις παραγωγών (Ο.Σ.Δ.Ε. 2005)

Από το γραφείο του Βουλευτού Έβρου κ. Αλέξανδρου Χ. Δερμεντζόπουλου ανακοινώνεται ότι:

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώθηκε η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων για τις αροτραίες καλλιέργειες ( Ο.Σ.Δ.Ε. 2005) στους δικαιούχους αγρότες.

Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία ελέγχων, η Κυβέρνηση τηρώντας τις δεσμεύσεις της για την στήριξη των αγροτών, αποφάσισε την καταβολή προκαταβολής σε ποσοστό 70% και την εξόφληση του υπόλοιπου 30% μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίοι έλεγχοι από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Συνολικά για τον Νομό Έβρου θα επιδοτηθούν φέτος 14.363 παραγωγοί με το ποσό των 27.648.573 Ευρώ. Η πληρωμή των προκαταβολών θα γίνει μέσω της Αγροτικής Τράπεζας, με την πίστωση των προσωπικών λογαριασμών των παραγωγών, από την Παρασκευή 16/12/2005.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει έμπρακτα την τήρηση των δεσμεύσεων της για έγκαιρη πληρωμή των αγροτών.