Ο ΥΦΥΠΑΙΘ Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων της Αλεξανδρούπολης

Δημοτικοί σύμβουλοι της πόλης τους έγιναν μαθητές των Δημοτικών σχολείων της Αλεξανδρούπολης παίρνοντας με τον τρόπο αυτό πρόγευση από τις αξίες και τους κανόνες της Δημοκρατίας.

Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης μετατράπηκε τη Δευτέρα το απόγευμα σε… Εκκλησία του Δήμου. Μαθητές της Στ’ Δημοτικού από όλες τις σχολικές μονάδες της πόλης προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην καινοτόμα πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης να δημιουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων του Δήμου.

Το γενικό θέμα της πρώτης συνεδρίασης, ήταν η έννοια της Δημοκρατίας. Πάνω στο θέμα αυτό, τα παιδιά ανέπτυξαν σκέψεις, απόψεις και προτάσεις, μιλώντας για δυο λεπτά, εφόσον το επιθυμούσαν.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ενεργά, συντονίζοντας τη διαδικασία, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, σε μια διαδραστική διαδικασία με τους μαθητές και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων στοχεύει στην καλλιέργεια της θετικής στάσης των νέων απέναντι στα «κοινά» καθώς και στην ευαισθητοποίηση τους σε αρχές, κανόνες και αξίες της Δημοκρατίας, στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε συμπεριφορές που προάγουν το ρόλο του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος, στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας, της συμμετοχικότητας και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Με τη δράση αυτή επιχειρείται να δοθεί ευκαιρία για βιωματική εμπειρία του τρόπου λειτουργίας των θεσμών και των οργάνων στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και του ρόλου του πολίτη στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.

Τη διοργάνωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων ανέλαβε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συντονισμό με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα σχολεία και τους δασκάλους.