Ο ΥΦΥΠΑΙΘ Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Τομέα Έρευνας και Διαστήματος

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Αύριο ο κ. Δερμεντζόπουλος θα συμμετάσχει στις εργασίες του Τομέα Έρευνας και Διαστήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που συνέρχεται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων θα έχει συνάντηση με τον κ. Ανδρέας Παπασταύρου, αναπληρωτή μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.