Ο ΥΦΥΠΑΙΘ Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος σε εκδήλωση για τον Άγιο Δωρόθεο τον Πρώιο

Για την προσωπικότητα και τη βιωτή του Αγίου Δωροθέου του Πρώιου, εθνομάρτυρα και από τους σπουδαιότερους λόγιους ιεράρχες του 19ου αιώνα μ.Χ. που διετέλεσε Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας (1805 - 1813) και Αδριανουπολεως (1813 - 1821) μίλησε κατά τη διάρκεια ημερίδας ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος.

Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στη βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ανδριανούπολης μίλησαν οι Δ.Κιηγμας και Γ.Ρυζιώτης. πλήθος κόσμου παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ημερίδα για τον Άγιο Δωρόθεο που ανήκει στους μεγάλους διδασκάλους του γένους κατά τη φθίνουσα τουρκοκρατία.

Ο Μητροπολίτης Άγιος συνέβαλε στον ελληνοκεντρικό διαφωτισμό του, στη μύηση δηλαδή στις επιστήμες, αλλά μέσα στα πλαίσια της παράδοσης του.

Σπουδαία βοήθεια προσέφερε με τα συγγράμματά του, παρόλο που δεν επιχείρησε δημοσίευση επιστημονικών μελετών, αλλά περιορίστηκε στη σύναξη βοηθημάτων για τους μαθητές του.

Τα πολλά όμως αντίγραφά τους, που σώζονται σε διάφορες βιβλιοθήκες, βεβαιώνουν το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε πολύ πλατιά η αξία του ως διδασκάλου. Τα σωζόμενα χειρόγραφα περιλαμβάνουν αριθμητική, γεωμετρία, άλγεβρα και τη Λογική του Γενουηνσίου.