Νομοσχέδιο για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)

«…Η Πολιτεία οφείλει να πράξει οτιδήποτε είναι περισσότερο δυνατό για τον απόδημο ελληνισμό …»

Το Σύνταγμά μας ορίζει στο άρθρο 108 ότι: «Το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού».

Προέρχομαι από ένα νομό, το νομό Έβρου, στον οποίο κάθε οικογένεια έχει τουλάχιστον ένα μέλος της να ζει, να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Όλοι έχουμε τουλάχιστον φίλους, γνωστούς ή συγγενείς που ζουν στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αμερική, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Στη διάρκεια της θητείας μου ως βουλευτής, επισκέφτηκα αρκετές φορές τους συμπατριώτες μας, απόδημους Έλληνες στη Γερμανία. Και παρόλο που έχω ζήσει στενά αυτούς τους ανθρώπους, κάθε επαφή μαζί τους αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Όλοι αυτοί οι συμπατριώτες μας είναι άνθρωποι που πιστεύουν και έχουν δημιουργήσει οικογένειες, έχουν χτίσει υγιείς και εύρωστες επιχειρήσεις, έχουν όρεξη, μεράκι και πείσμα για τη ζωή και την πρόοδο. Παράλληλα όμως είναι άνθρωποι με νοσταλγία και αγάπη για την πατρίδα, με το βλέμμα και την καρδιά τους στραμμένο πάντα σε αυτήν. Στις συζητήσεις που έκανα μαζί τους, κύριο μέλημά τους ήταν να βρουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν, να προσφέρουν στην πατρίδα, χωρίς κανένα όφελος και ιδιοτέλεια, παρά μόνο την ενίσχυση των δεσμών τους με τον τόπο τους.

Η Πολιτεία οφείλει να πράξει οτιδήποτε είναι περισσότερο δυνατό για τον απόδημο ελληνισμό, για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί εκτός από την πρόνοια για τη διατήρηση των δεσμών αυτών, το ελληνικό αυτό στοιχείο μπορεί να αποτελέσει δημιουργικούς πυρήνες πρωτοβουλίας και δράσης που δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτοι, καθώς έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά και στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία.

Στα πλαίσια αυτά, η Κυβέρνηση σχεδίασε και κατέθεσε για συζήτηση το παρόν σχέδιο εκτελεστικού νόμου, με το οποίο ρυθμίζεται η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, το οποίο μετά από έντεκα χρόνια λειτουργίας του, κρίνεται σκόπιμο να αναδιαρθρωθεί προκειμένου να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να μη μείνει ένας καλών προθέσεων θεσμός, με ανύπαρκτα όμως αποτελέσματα και επιτεύγματα.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προσδιορίζουν με σαφήνεια τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, που του έχουν ανατεθεί από το Σύνταγμα, ως ένα γνωμοδοτικό και εισηγητικό όργανο προς την Ελληνική Πολιτεία.

Καθορίζονται τα μέλη, τα όργανα, τα συντονιστικά συμβούλια των Περιφερειών, ο τρόπος δράσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα σχετικά με την τακτική συνέλευση και το προεδρείο του Συμβουλίου και τις αρμοδιότητές του.

Συγκεκριμένα μερικές από τις αλλαγές που επιφέρει ο εκτελεστικός νόμος είναι ότι:

  • καθιερώνεται τετραετής θητεία του Προεδρείου του ΣΑΕ, με ανώτατο όριο δύο θητειών,
  • οι Συντονιστές και τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών θα εκλέγονται στα Περιφερειακά Συνέδρια, που θα προηγούνται της Παγκόσμιας,
  • οι συνεδριάσεις του Προεδρείου του ΣΑΕ θα γίνονται ανά εξάμηνο,
  • τα περιφερειακά συνέδρια θα γίνονται ανά διετία με διευρυμένη συμμετοχή ομογενειακών οργανώσεων και
  • ο αριθμός των Περιφερειών αυξάνεται σε επτά.

Όλοι οι Έλληνες, τα απόδημα αδέλφια μας και η ελληνική ομογένεια, έχουν ανάγκη για αυτό το νομοσχέδιο. Διαψεύδουμε όλες τις Κασσάνδρες που αμφισβητούσαν το γεγονός ότι η Κυβέρνηση θα καταθέσει τον εκτελεστικό νόμο στα πλαίσια της τρέχουσας Συνόδου, συζητούμε και ψηφίζουμε τον καινοτόμο και ριζοσπαστικό αυτό νόμο για τον απόδημο ελληνισμό.

Το ενδιαφέρον για τους Έλληνες σε όλη τη γη είναι έμπρακτο και αληθινό και το όραμά μας για τον απόδημο ελληνισμό γίνεται πραγματικότητα με τον νόμο αυτό, ως εργαλείο προκειμένου να δουλέψουμε όλοι μαζί για τους σκοπούς και τους στόχους που τίθενται.

Με το νέο νόμο, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού θα προχωρήσει πιο δυνατό, πιο αποτελεσματικό στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από την ίδρυσή του και θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα στο χώρο της ομογένειας σε όλο τον κόσμο, με δεδομένη τη συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και όλων των κομμάτων, προκειμένου να αποκομίσουμε όλα τα δυνατά οφέλη για τον Ελληνισμό, εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες είναι πάντα επιθυμητές και ευπρόσδεκτες. Και δεν είναι λίγες οι φορές, που με το ζήλο τους οι απόδημοι βρέθηκαν αρκετά βήματα μπροστά από τις δράσεις της Ελληνικής Πολιτείας. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε φορέας που απαντούσε αμέσως, με επιστολές ουσίας και γνώσης του αντικειμένου, σε όλα τα δημοσιεύματα κατά τις Ελλάδας, οπουδήποτε στην Αμερική.

Ή στην Ευρώπη, μέσα από Συλλόγους προωθούσαν και προέβαλαν τις θέσεις της χώρας μας στα Εθνικά θέματα.

Η πολιτεία λοιπόν πρέπει δραστικά και καταλυτικά να αναλάβει τον ανάλογο ρόλο και να μην επαναπαυόμαστε στις φιλότιμες προσπάθειες οργανισμών, οι οποίοι ήταν οι μόνοι που πραγματικά προσέφεραν έργο σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να ζητήσουν ανταλλάγματα ή να επιδιώξουν προβολή.

Στόχος όλων μας είναι και πρέπει να είναι η υιοθέτηση μέτρων που να ανταποκρίνονται στις εθνικές δράσεις επιτάχυνσης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας μας, αλλά και στην ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης της μετανάστευσης, περιορισμού των συνεπειών της, αποθάρρυνση της αποδημίας και ενθάρρυνση της παλιννόστησης.

Επίσης, στόχος είναι η διασφάλιση των δεσμών με τα απόδημα αδέλφια μας και η καλλιέργεια όλων των προοπτικών που μπορούν να ανακύψουν από τη σχέση αυτή.

Είμαστε κοντά σε όλους τους Έλληνες, σε όποιο μέρος της υφηλίου κι αν βρίσκονται.

Δεν ξεχνούμε κανέναν και δουλεύουμε όλοι μαζί για όλους.

Γιατί η οικουμενικότητα του Ελληνισμού ήταν και παραμένει διαχρονική.

Με ιδιαίτερη χαρά στηρίζω το παρόν νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ.