Νομοσχέδιο για το Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών

«…Ωθούμε την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας για μια ανταγωνιστική και δυναμική ελληνική οικονομία …»

Η ελληνική Οικονομία έχει ένα ακόμη στοίχημα μπροστά της. Την ανάπτυξη των εξαγωγών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την τόνωση της υγιούς επιχειρηματικότητας. Η ελληνική Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κερδίσει και αυτό το στοίχημα.

Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία οριοθετούν μια νέα εποχή στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν η γνώση, η πληροφορία και τα δίκτυα διανομής. Σε αυτές τις μεγάλες εξελίξεις, η χώρα μας οφείλει να ανταποκριθεί άμεσα κι αποτελεσματικά, με θάρρος και σύνεση.

Ήδη έχουν τεθεί οι στρατηγικοί στόχοι της Κυβέρνησής μας στον τομέα των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η μοναδικότητά τους. Η μοναδικότητα του ελληνικού περιβάλλοντος. Το ελληνικό κρασί, τα ελληνικά τυριά, το λάδι, το μέλι, το σπαράγγι, η μαστίχα μπορούν να μπούνε στις ξένες αγορές. Στόχος μας είναι να προβάλλουμε την ποιότητά τους, με την παράλληλη εφαρμογή αυστηρών ποιοτικών προτύπων, τη χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνικών συσκευασίας και να διασφαλίσουμε την επιτυχημένη προώθησή τους με αποτελεσματικότητα, με σταθερότητα, με συνέπεια.

Και μια και ανέφερα το σπαράγγι, θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι στο Νομό που εκλέγομαι, στο Νομό Έβρου, το σπαράγγι έχει εξελιχθεί σε μια από τις πλέον εξαγώγιμες και αποδοτικές παραγωγές στον αγροτικό τομέα, σε ένα όχι ευχάριστο τοπίο στον αγροτικό χώρο. Όπου ομάδες παραγωγών, με προσωπικό αγώνα και προσπάθειες, πετυχαίνουν την αύξηση του δείκτη εξαγωγών σε εθνικό επίπεδο. Και αυτά, χωρίς ουσιαστική κεντρική στήριξη και συντονισμό, όσον αφορά τις εξαγωγές τους. Με μόνη την αμέριστη βοήθεια που τους παρέχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το παρόν νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, την ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Θεσμοθετούμε το Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, το οποίο θα αποτελέσει το φορέα συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εξαγωγική πολιτική, τόσο στα αγαθά, όσο και στις υπηρεσίες.

Στην προσπάθεια ενίσχυσης των εξαγωγών συνεργάζονται και συμπράττουν όλοι, Υπουργεία, Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι εξαγωγέων, κρατικοί φορείς, όπως ο ΟΠΕ και ο ΕΟΤ.

Η Ελλάδα πρέπει να ξεφύγει από την εικόνα που είχε τόσα χρόνια, τη χώρας με τη μεγάλη Ιστορία και το καλό λάδι. Πρέπει να προβάλει στη διεθνή αγορά την εικόνα μιας χώρας, που έχει και τις πρώτες ύλες, αλλά και τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο συντονισμός της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου είναι άμεσα συνδεδεμένος με την προσέλκυση και την εξαγωγή επενδύσεων. Επενδύσεις και εμπόριο είναι δραστηριότητες που κινούνται παράλληλα. Μια χώρα με υψηλή ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα της, είναι πρόκληση για τους επενδυτές. Επίσης, σε μια χώρα χωρίς επενδύσεις, τα προϊόντα μένουν πίσω τεχνολογικά και ποιοτικά.

Στόχος του νομοσχεδίου που συζητούμε, είναι η δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος, που βασίζεται σε καθαρούς κανόνες, στη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία.

Ωθούμε την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας για μια ανταγωνιστική και δυναμική ελληνική οικονομία.

Είναι απαίτηση των καιρών η αξιοποίηση όλων των πηγών παραγωγής πλούτου. Του ανθρώπινου πλούτου, των φυσικών μας πόρων, του περιβάλλοντος, των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας.

Η Ελλάδα πρέπει να μπει σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Επιδιώκουμε την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης με μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την ενδυνάμωση των τομέων στους οποίους πλεονεκτούμε.

Η πρόοδος είναι ήδη ορατή. Και μια και αναφέρθηκαν, πριν από λίγο κάποιοι αριθμοί, ας αναφερθώ και εγώ σε αυτούς.

Το 2005: στο 40% των παραγωγικών κλάδων σημειώνεται αύξηση των εξαγωγών άνω του 20% και στο 60% των ιδίων κλάδων άνω του 10%.

Υπήρξε διεύρυνση των αγορών και διείσδυση σε νέες αγορές.

Οι εξαγωγές στην Ευρώπη το 2005 αυξήθηκαν κατά 10%, στην Αμερική κατά 22,5%, στην Ασία κατά 61% και στα Βαλκάνια κατά 6,5%.

Με το νομοσχέδιο αυτό προσδίδεται θεσμική μορφή στο Συμβούλιο Εξαγωγών, προκειμένου να λειτουργήσει πιο συντονισμένα και υπεύθυνα και όχι με περιστασιακές και παρεμπίπτουσες αποφάσεις. Το Συμβούλιο θα μπορέσει με μεγαλύτερη ευχέρεια να διαμορφώσει ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για την προώθηση των προϊόντων μας στο εξωτερικό. Να φροντίσει για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, ενός δυναμικού οικονομικού περιβάλλοντος, μιας υγιούς αναπτυξιακής διαδικασίας.

Στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονται και κάποιες φορολογικές αλλά και άλλες ρυθμίσεις.

Ενδεικτικά αναφέρω,

  • την προεκτύπωση στα έντυπα δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων,
  • τη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος για τις ανώνυμες εταιρίες που προκύπτουν από συγχώνευση.
  • Επίσης παρέχεται η δυνατότητα παράτασης εξόφλησης των οφειλών από δάνεια, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, για επιχειρήσεις γουνοποιίας των νομών Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία τους.

Παράλληλες αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την καθημερινότητα των πολιτών μας.

Διαμορφώνουμε ένα νέο οικονομικό υπόδειγμα, το οποίο βασίζεται στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, στην εξωστρέφεια και στην ανταγωνιστικότητα. Δημιουργούμε την αναγκαία σταθερότητα για την οικοδόμηση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης, ευνοϊκό για τις εξαγωγές και την επιχειρηματικότητα.

Η Κυβέρνηση αυτή είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες παραγωγούς, περισσότερα εισοδήματα για την περιφέρεια, μεγαλύτερη ανάπτυξη για τον τόπο.

Με δουλειά και όλοι μαζί θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της οικονομίας μας.