Νομοσχέδιο για την δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση

«…Οργανώνοντας την επαγγελματική εκπαίδευση ανοίγονται νέοι διέξοδοι στους εκπαιδευόμενους νέους της Χώρας και παράλληλα επανδρώνεται η αγορά με ικανό και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό…»

Μια πετυχημένη κι εύρωστη οικονομία χαράζεται και υλοποιείται με παράλληλη κίνηση όλων των κλάδων του Κράτους. Καίριο ρόλο διαδραματίζει η Παιδεία, το εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθείται, καθώς αυτό δίνει τις βάσεις και τις κατευθύνσεις για τον πολιτισμό, την οικονομία και την κοινωνία του μέλλοντος.

Κάθε πολιτεία είναι υπεύθυνη και υπόχρεη να φροντίζει για ένα ποιοτικό, αλλά και αποτελεσματικό παράλληλα εκπαιδευτικό σύστημα. Πάνω σε αυτή τη βάση, η Κυβέρνηση υλοποιώντας την υποχρέωσή της, με σύνεση και φροντίδα, φέρνει το παρόν νομοσχέδιο προς συζήτηση.

Οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν το εξής περιεχόμενο:

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερο σκοπό:

  • την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών,
  • τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να ασχοληθούν με επιτυχία σε ορισμένο τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο,
  • την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά για τους εργαζόμενους μαθητές.

Η φοίτηση στα Ημερήσια είναι τριετής και στα Εσπερινά τετραετής.

Στην Α΄ Τάξη οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας ανάλογα με τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου (εκτός από το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας), καθώς και μία ομάδα μαθημάτων (κύκλο μαθημάτων) της επιλογής τους, προκειμένου να σχηματίσουν μια εικόνα για το περιεχόμενο του επαγγελματικού τομέα που θα επιλέξουν στην επόμενη τάξη.

Οι μαθητές που προάγονται από την Α΄ τάξη έχουν τις εξής δυνατότητες:

  1. να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ
  2. να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου
  3. να εγγραφούν σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ).

Στη Β΄ Τάξη οι μαθητές επιλέγουν Επαγγελματικό Τομέα.

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας (κοινά για όλους) και τα επαγγελματικά μαθήματα του τομέα που επιλέγουν.

Στη Γ΄ Τάξη οι μαθητές επιλέγουν ειδικότητα που αντιστοιχεί στον Επαγγελματικό Τομέα που επέλεξαν στη Β΄ Τάξη. Οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας και τα οριζόμενα για την ειδικότητα αυτή μαθήματα γενικής παιδείας.

Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ χορηγείται με ενδοσχολικές εξετάσεις Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο της ειδικότητας.

Το Απολυτήριο είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και δίνει την δυνατότητα εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

Το Πτυχίο τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ.

Για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα οι απόφοιτοι εξετάζονται σε γενικά και επαγγελματικά μαθήματα, σε ίσο αριθμό με τα μαθήματα που εξετάζονται οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.)

Η φοίτηση στις επαγγελματικές σχολές είναι διετής και εγγράφονται σε αυτές μαθητές, οι οποίοι προάγονται από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.

Οι μαθητές επιλέγουν συγκεκριμένη ειδικότητα και παρακολουθούν τα επαγγελματικά μαθήματα της ειδικότητας.

Στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο, που τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ.

Η καθυστέρηση ανάπτυξης της Τεχνικής Εκπαίδευσης και οι αλλεπάλληλες και αντικρουόμενες πολλές φορές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Τεχνικής Εκπαίδευσης, κατέδειξαν τόσο χρόνια την έλλειψη σαφούς στρατηγικής για το κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης, από τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν την εξουσία όλα αυτά τα χρόνια.

Καταδεικνύεται επίσης και η έλλειψη σαφούς πρότασης, για την όποιας μορφής, αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας στα πλαίσια του καταμερισμού εργασίας, όπως π.χ. την ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα, της βιομηχανίας, που θα χρειαζόταν εξειδικευμένο κατώτερο και μέσο προσωπικό.

Η στείρα κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης εστιάζεται για ακόμη μία φορά στο θέμα της χρηματοδότησης, μη λαμβάνοντας υπόψη καμία άλλη πρωτοβουλία. Θα συμφωνήσω ότι η χρηματοδότηση είναι άκρως αναγκαία για την κάλυψη παγίων αναγκών και για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων. Όμως εξίσου σημαντική είναι η παρούσα πρωτοβουλία για ένα σαφές και σύγχρονο νομικό πλαίσιο που θα καλύπτει την επαγγελματική εκπαίδευση.

Ακούγοντας την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί της στο ότι: «Απαιτείται στρατηγική και πρόγραμμα δράσης». Γιατί αυτά τα δύο είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι αυτού του Νομοσχεδίου.

Θα διαφωνήσω όμως στο ότι «Για το ΠΑΣΟΚ, τα ΤΕΕ ήταν και είναι Σχολεία πρώτης επιλογής». Όπως και στο ότι «Οφείλει η σημερινή Κυβέρνηση να συνεχίσει την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ». Για τον πολύ απλό λόγο, ότι ούτε πρώτη επιλογή ήταν, ούτε έγινε και τίποτε, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια προς την ίδια κατεύθυνση.

Και, δυστυχώς, για άλλη μια φορά, για άλλο ένα μεγάλο ζήτημα, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση.

Τέλος, επειδή χαρακτήρισε αυτήν την Κυβέρνηση με το επίρρημα «προσεχώς», θα ήθελα να πω ότι η άλλη πλευρά του «προσεχώς», είναι το «προηγουμένως». Είναι το «χθες». Είναι το «παρελθόν». Και αφού αυτός είναι ο αυτοπροσδιορισμός τους, το μόνο που μου απομένει, είναι να χαιρετήσω την αυτογνωσία τους.

Το πρόβλημα της ανεργίας και της γενικότερης οικονομικής κρίσης δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και επιφανειακά.

Οργανώνοντας την επαγγελματική εκπαίδευση ανοίγονται νέοι διέξοδοι στους εκπαιδευόμενους νέους της Χώρας και παράλληλα επανδρώνεται η αγορά με ικανό και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Με πίστη και αισιοδοξία για το μέλλον αυτής της Χώρας υπερψηφίζω το παρόν νομοσχέδιο.