Μόνιμη Τέλεση Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα

Στις 9/9/2004 κατατέθηκε κοινή ερώτηση στην Βουλή απευθυνόμενη προς την Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, από τους Βουλευτές: Γιαννάκη Μιχαήλ, Δερμεντζόπουλο Αλέξανδρο, Καράογλου Θεόδωρο, Καρπούζα Αντώνιο, Κασαπίδη Γεώργιο, Μπούγα Ιωάννη, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Σταυρογιάννη Νικόλαο και Τσιάρα Κωνσταντίνο, με θέμα την «Ανάληψη πρωτοβουλίας για την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα».

Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο της ερώτησης ανέφερε:

«Η καθ΄όλα επιτυχής διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα όχι μόνο διέγειρε τον παγκόσμιο ενθουσιασμό αλλά και παρότρυνε έγκυρα έντυπα του εξωτερικού και σημαίνοντες διεθνείς παράγοντες να προτείνουν την οριστική επιστροφή των Αγώνων στην Ελλάδα.

Μια τέτοια προοπτική θα μπορούσε να αποδειχθεί πολλαπλώς ευεργετική τόσο για τη διεθνή αθλητική κοινότητα όσο κα για τη χώρα. Η προβληματική διαδικασία επιλογής της διοργανώτριας πόλης και οι υπόνοιες διαφθοράς θα έπαυαν, ενώ οι Αγώνες απαλλαγμένοι από αγχώδεις λογιστικούς υπολογισμούς, θα ανακτούσαν την αρχική τους αίγλη».