Μη υπογραφή έγκρισης πρότασης επενδυτικού σχεδίου της ΕΑΣ Διδυμοτείχου

Αθήνα, 22-7-2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Μη υπογραφή έγκρισης πρότασης επενδυτικού σχεδίου της ΕΑΣ Διδυμοτείχου»

Στα πλαίσια του προγράμματος της Δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», Μέτρο 214, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, στον τομέα της αγελαδοτροφίας, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Διδυμοτείχου (ΕΑΣ Διδυμοτείχου) είχε υποβάλει τις υπ’ αριθμόν 559 και 560/31.7.2009 επενδυτικές προτάσεις.

Οι προτάσεις αυτές εγκρίθηκαν από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 341551/13.2.2009 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμόν 316028/7.9.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα για το πρώτο έργο «Συλλογή – Τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των αγελάδων ασπρόμαυρης φυλής από την ΕΑΣ Διδυμοτείχου» εγκρίθηκε ποσό ενίσχυσης (100%) 149.300 Ευρώ, με χρονική διάρκεια 3 έτη και ημερομηνία έναρξης 1.1.2010. Για το δεύτερο έργο «Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου Αποδόσεων των αγελάδων ασπρόμαυρης φυλής από την ΕΑΣ Διδυμοτείχου» εγκρίθηκε ποσό ενίσχυσης (το 70%) 61.474 Ευρώ, με χρονική διάρκεια 3 έτη και ημερομηνία έναρξης 1.1.2010.

Στο πλαίσιο αυτών των έργων υπογράφηκαν και συμβάσεις μεταξύ της Ένωσης και του έκτακτου προσωπικού, για τις οποίες μάλιστα ζητήθηκε από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Δράμας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να τους τις αποστείλουν με πλήρη περιγραφή των όρων.

Ως δικαιούχος για την υλοποίηση του προγράμματος, επιπλέον, η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας είχε ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες αγροτικούς και άλλους συνεταιρισμούς για τους στόχους και ειδικότερα ότι βασική προτεραιότητα είναι η σταδιακή και ομαλή ένταξη των κατά τόπους Αγροτικών Ενώσεων και Συνεταιρισμών καθώς και των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων στο πληροφοριακό Σύστημα IRIS για την τήρηση της γενεαλογίας και τον έλεγχο των αποδόσεων της φυλής Holstein.

Παρά τα ανωτέρω, η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν υπογράφει την τελική έγκριση του προγράμματος και δεν αποδεσμεύει προς εμάς τις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις, με αποτέλεσμα να μην προχωρά το έργο αλλά και η Ένωση να επιβαρύνεται με υπέρογκα έξοδα (προσωπικού, υλικών κλπ).

Επιβάλλεται να αναφερθεί η ήδη γνωστή δύσκολη οικονομική συνθήκη την οποία βιώνουν οι περισσότεροι αγροτικοί συνεταιρισμοί και τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να επιβιώσουν.

Ενόψει όλων αυτών

Ερωτάται η κ. Υπουργός

Εάν και πότε προτίθεται να προβεί στην υπογραφή της έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων που υπέβαλλε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Διδυμοτείχου στο πρόγραμμα της Δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», Μέτρο 214, του Προγράμματος Ανάπτυξης 2007 – 2013 και που έχουν ήδη εγκριθεί ομόφωνα από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση του ΥΠΑΑΤ στις 30.9.2009.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου