Μη πληρωμή εργαζομένων σε προγράμματα και δομές επιχειρήσεων των Δήμων

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τη μη πληρωμή εργαζομένων σε Προγράμματα και Δομές επιχειρήσεων.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης :

Από το Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 21-6-2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: Μη πληρωμή εργαζομένων σε Προγράμματα και Δομές επιχειρήσεων των Δήμων

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται το φαινόμενο οι εργαζόμενοι σε προγράμματα και σε δομές επιχειρήσεων Δήμων του νομού Έβρου να μένουν απλήρωτοι. Συγκεκριμένα αναφέρουμε τα εξής:

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τριγώνου, η οποία έχει τη δομή «Βοήθεια στο Σπίτι», η οποία εξυπηρετεί 135 ωφελούμενους, απασχολεί 4 οικογενειακούς βοηθούς, 1 κοινωνική λειτουργό, 1 νοσηλεύτρια, 1 φυσικοθεραπεύτρια και 1 γιατρό, οι οποίοι έχουν να πληρωθούν από 1.1.2010.

Στην ίδια θέση βρίσκονται και οι εργαζόμενοι της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» των Δήμων Κυπρίνου και Βύσσας.

Επίσης, οι εργαζόμενοι στη Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Φερών παραμένουν απλήρωτοι τους τελευταίους 4 μήνες (Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2010). Οι τελευταίοι μάλιστα προχώρησαν σε δήλωση διακοπής παροχής των υπηρεσιών τους έως ότου τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα.

Γίνεται αντιληπτό ότι την δύσκολη αυτή περίοδο, μέσα στο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον των περικοπών και των περιορισμών των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η συνεχής καθυστέρηση στις πληρωμές των εργαζομένων δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα για τους ίδιους τους απασχολούμενους και τις οικογένειές τους, αλλά κυρίως για τους εξυπηρετούμενους πολίτες.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξασφαλίσει στους Δήμους και στις δημοτικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και να καταβάλουν τα ποσά της μισθοδοσίας τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου