Μη καταβολή δεδουλευμένων στις εργαζόμενες στα Ταπητουργεία ΕΟΜΜΕΞ Ν. Έβρου Μεταξάδων-Διδυμοτείχου

Αθήνα, 1/6/11

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή δεδουλευμένων στις εργαζόμενες στα ταπητουργεία ΕΟΜΜΕΧ Ν. Έβρου Μεταξάδων-Διδυμοτείχου»

Στα ταπητουργικά εργαστήρια ΕΟΜΜΕΧ Ν. ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ-ΔΙΔ/ΧΟΥ εργάζονται δώδεκα (12) υφάντριες και παράγουν σημαντικό έργο και προϊόντα άριστης ποιότητας και μοναδικής αξίας.

Τα ως άνω ταπητουργεία λειτουργούν επί δεκαετίες, παρέχοντας πολλαπλά οφέλη στις απασχολούμενες γυναίκες σ’ αυτά (επιμόρφωση, διατήρηση της παράδοσης, εργασία κ.α.).

Τα ταπητουργεία έχουν πλήρη υποδομή (αργαλειούς, μηχανές κλπ) για την παραγωγή ταπήτων.

Ακόμη η απασχόληση σε αυτά, εκτός των άλλων, αυτή την κρίσιμη οικονομικά περίοδο αποδεικνύονται και ένας βασικός παράγοντας βελτίωσης βιοτικού επιπέδου.

Οι εργαζόμενες δώδεκα (12) υφάντριες είναι απλήρωτες τρεις (3) μήνες (Μάρτιο-Απρίλιο & Μάιο 2011).

Στην δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας, με τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας και ειδικότερα στην περιοχή του Βορείου Έβρου, όπου οι θέσεις εργασίας είναι μηδαμινές, η διασφάλιση της συνέχισης εργασίας των εν λόγω εργαζομένων γυναικών, οι οποίες μάλιστα πλησιάζουν προς τη συνταξιοδότηση, είναι επιβεβλημένη.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Πότε θα καταβληθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές των υφαντριών;
  2. Προτίθεται να λάβει ΑΜΕΣΑ μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των ταπητουργείων;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Έβρου