Μη Δημοσίευση Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρουπόλεως στο Πρόγραμμα Διαύγεια

Αθήνα, 5 Απρ 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

ΘΕΜΑ: «Μη δημοσίευση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως στο Πρόγραμμα Διαύγεια»

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Πρόγραμμα Διαύγεια (Νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Όπως αναφέρεται μάλιστα στην εν λόγω ιστοσελίδα όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε απόφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό, Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.

Παρά το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως που αφορά το πρόγραμμα Διαύγεια δημοσιεύονται όλες οι οικονομικές συναλλαγές του Νοσοκομείου με τρίτα πρόσωπα, καθώς και αποφάσεις που προέρχονται από την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας-Θράκης, δεν δημοσιεύονται καθόλου οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως .

http://et.diavgeia.gov.gr/f/pgna/list.php?l=themes

Αντιθέτως το άλλο Νοσοκομείο του Νομού Έβρου, το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, δημοσιεύει όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ., όπως φαίνεται από την παρακάτω ιστοσελίδα.

http://et.diavgeia.gov.gr/f/did-hosp/find/thid:94

Πιθανώς το γεγονός της μη δημοσιοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, να αποδίδεται στην υποστελέχωση ή στον ελλειπή εξοπλισμό της αντίστοιχης αρμόδιας υπηρεσίας ,αλλά δεδομένου ότι η ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα αποτελεί συστατικό στοιχείο για μια ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, και δικαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τον τίτλο του προγράμματος «Διαύγεια»,θα έπρεπε να ήταν στις προτεραιότητες της Διοίκησης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης η δημοσίευση των αποφάσεων αυτών.

Ενόψει των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Για ποιον λόγο δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο μέσω του Προγράμματος Διαύγεια οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης; Υπάρχει επάρκεια προσωπικού και εξοπλισμού για την στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών;
  2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, δεν θα έπρεπε να αναρτώνται στο Διαδίκτυο, ώστε ο πολίτης και οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείου να αισθάνονται ότι οι θεσμοί και η λειτουργία διέπονται από διαφάνεια και δικαιοσύνη ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου