Λειτουργία του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης

ΠΡΟΣ την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης

Στη Σαμοθράκη από το 1997 έχει ιδρυθεί Κέντρο Υγείας μετά από μετατροπή του υπάρχοντος Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στη Χώρα.

Τα προβλήματα που υπήρχαν και υπάρχουν είναι τα εξής:

  1. Ο υπάρχων Οργανισμός δεν εξυπηρετεί τις υπάρχουσες ανάγκες. Πρέπει να αυξηθεί τόσο το ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε το Κ.Υ. να λειτουργεί εύρυθμα σε 24ωρη βάση.
  2. Από τον υπάρχοντα οργανισμό (24 θέσεις) είναι καλυμμένες οι 3 από τις 6 θέσεις ιατρών, οι 5 από τις 6 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, οι 3 από τις 5 θέσεις οδηγού ασθενοφόρου, ενώ οι θέσεις του παραϊατρικού προσωπικού (3) (παρασκευαστές, χειριστές ιατρικών συσκευών) παραμένουν κενές από την ίδρυση του Κ.Υ.
  3. Η κατάσταση στο νησί, επιδεινώνεται με τον εντελώς αδικαιολόγητο αποχαρακτηρισμόαπό «άγονο»του Περιφερειακού Ιατρείου Καμαριώτισσας.

Η θέση του Αγροτικού Γιατρού στην Καμαριώτισσα (γιατρού ο οποίος συμμετέχει εκ των πραγμάτων στις εφημερίες του Κέντρου Υγείας) είναι ακάλυπτη από 2ετίας, παρόλο που το ιατρείο ήταν χαρακτηρισμένο ως «άγονο».

Μετά τον αποχαρακτηρισμό του είναι αμφίβολο, αν και πότε, θα τοποθετηθεί Αγροτικός Ιατρός στην Καμαριώτισσα.

Η όλη κατάσταση επιδεινώνεται από την απουσία τακτικής ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας στο νησί.

Κατόπιν τούτων

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός εάν προτίθεται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Αμεσο επαναχαρακτηρισμό του Περ. Ιατρείου Καμαριώτισσας ως «άγονο». Καθώς επίσης δημιουργία και δεύτερης θέσης ιατρού στο ιατρείο αυτό.
  2. Αμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων , τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Ένταξη όλων των θέσεων στην πρώτη προκήρυξη που θα γίνει για φορείς του Υπουργείου Υγείας.
  3. Προώθηση του χαρακτηρισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης ως «Αγονο τύπου Α’», που θεωρείται άκρως απαραίτητη ενέργεια για να βοηθήσει στην κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Έβρου