Λειτουργία του Φράγματος Κομάρων

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία του φράγματος Κομάρων στο Δήμο Τριγώνου Νομού Έβρου.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

  1. την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  2. τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη λειτουργία του φράγματος Κομάρων στο Δήμο Τριγώνου Νομού Έβρου

Κύριοι Υπουργοί.

Εδώ και δεκαοκτώ (18) μήνες έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φράγματος στη θέση Καλύβα Κομάρων του Δήμου Τριγώνου στο Ν. Έβρου και κόστισε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 11.000.000 Ευρώ. Έργο που με τη λειτουργία του θα εξυπηρετήσει σε σημαντικό βαθμό τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και θα δημιουργήσει νέες συνθήκες στο οικοσύστημα με βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της υπάρχουσας πανίδας. Έργο υψηλής αναπτυξιακής και οικολογικής αξίας.

Παρά την περάτωση και ολοκλήρωση του φράγματος, τούτο δεν λειτουργεί και δεν έχει ακόμη πληρωθεί με νερό, λόγω της μη τυπικής παραλαβής του από τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας, ο οποίος αδυνατεί οικονομικά να αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του φράγματος.

Συγκεκριμένα, πέραν το υψηλού κόστους πλήρωσης του με νερό, υπολογίζεται ότι οι ετήσιες δαπάνες, που αποτελούν προϋπόθεση λειτουργίας (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φύλαξη, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μετρήσεις και αξιολόγηση μετρήσεων), είναι αδύνατο να αναληφθούν από τον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας. Ως γνωστών οι ΓΟΕΒ αντλούν τα έσοδα τους από τις εισφορές των αγροτών και από αυτές μετά βίας καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες τους. Επίσης δεν μπορούν οι αγρότες να καλύπτουν οικονομικά τις υποχρεώσεις του Δημοσίου.

Έτσι είναι αδύνατη η παραλαβή του έργου, εφόσον δεν συνοδεύεται και με τους ανάλογους οικονομικούς πόρους.

Την οικονομική αδυναμία της συντήρησης και λειτουργίας του φράγματος από τον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, την έχει γνωστοποιήσει έγκαιρα και γραπτώς στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.

Παρ’ όλα αυτά όμως το φράγμα παραμένει ανενεργό.

Κατόπιν τούτων

ερωτάστε Κύριοι Υπουργοί

τι προτίθεστε για την άμεση λειτουργία του Φράγματος των Κομάρων στο Δήμο Τριγώνου του Ν. Έβρου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου