Λειτουργία λατομείων Κουφόβουνου Έβρου

Αθήνα, 31/5/11

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

  1. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
  2. Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνας Μπιρμπίλη
  3. Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα
  4. Την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κ. Λούκα Κατσέλη

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία λατομείων Κουφοβούνου Έβρου»

Στο Δήμο Διδυμοτείχου λειτουργούν εδώ και δεκαετίες τα Λατομεία αδρανών προϊόντων Κουφοβούνου και η εκμετάλλευση τους συμβάλλει θετικά σε πολλούς τομείς. Όπως: (α) στην ύπαρξη θέσεων εργασίας, κύρια από δυναμικό της περιοχής, (β) στην προσφορά άριστου ποιοτικά υλικού, (γ) στην πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής πλευράς, παραγωγή προϊόντος, με αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος ιδιωτικών και δημοσίων κατασκευών, (δ) στον περιορισμό των εισαγωγών αδρανών από τις γειτονικές χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία) και (ε) στην ανάπτυξη της Τοπικής Οικονομίας.

Παρόλα αυτά όμως, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει δοθεί οριστική λύση στο μεγάλο πρόβλημα των αδειών λειτουργίας των λατομικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή. Η μέχρι σήμερα λειτουργία τους υπό καθεστώς παρατάσεων και διαρκούς αβεβαιότητας επέδρασε αρνητικά σε μια ολοκληρωμένη και βελτιστοποιημένη αξιοποίηση.

Σήμερα που οι άδειες λειτουργίας λήγουν και δεν έχει δοθεί τουλάχιστον παράταση λειτουργίας τους, οι είκοσι (20) εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους ζουν υπό συνθήκες έντονης ανασφάλειας και κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να συνεχιστεί νομίμως και απρόσκοπτα η λειτουργία των Λατομείων Κουφοβούνου και η παραγωγική τους διαδικασία για το καλό και των εργαζομένων, αλλά και του γενικού συμφέροντος;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Έβρου