Κύρωση Απολογισμού & Ισολογισμού οικονομικού έτους 2006

Με τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του Κράτους επιτελείται η λογοδοσία της Κυβέρνησης αναφορικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και κρίνεται κατά πόσο έχουν επαληθευτεί οι προβλέψεις.

Για το οικονομικό έτος 2006 περί του οποίου συζητούμε σήμερα, οι αριθμοί του απολογισμού και του ισολογισμού καταδεικνύουν σωστό προγραμματισμό, σωστή διαχείριση και σωστή απόδοση του Προϋπολογισμού της Χώρας.

Ως προς τα έσοδα, φορολογικά και μη, μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Κράτη Μέλη και πιστωτικά έσοδα, τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα μετά μείωση επιστροφών ανέρχονται στο ποσό των 88 δις Ευρώ. Υπερβαίνουν δηλαδή τις προβλέψεις που ανερχόταν στα 81,5 δις Ευρώ κατά 6,5 δις Ευρώ.

Ως προς τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού, εξυπηρέτηση δημοσίου χρέους και δαπάνες κατά Υπουργείο, είχαν προβλεφθεί δαπάνες συνολικού ύψους 73 δις Ευρώ, ενώ στον Απολογισμό εμφανίζονται πληρωμές συνολικού ποσού 79,9 δις Ευρώ, δηλαδή επιπλέον έξοδα 6.9 δις Ευρώ τα οποία διατέθηκαν κυρίως για χρεολύσια.

Η υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2006 προχώρησε ικανοποιητικά. Με βάση την εξέλιξη των Προγραμμάτων που εγκρίθηκαν απορροφήθηκε το 97,41% του αρχικά προβλεπόμενου ποσού.

Η σημερινή συζήτηση είναι μια καλή ευκαιρία για μια σύντομη ανασκόπηση στις οικονομικές επιλογές αυτής της Κυβέρνησης αλλά και για τη γενικότερη πολιτική της.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλοι μας είμαστε προβληματισμένοι και ανήσυχοι με την κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως. Η διεθνής κρίση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Και δεν είναι μια φράση «καραμέλα», όπως ισχυρίζονται πολλοί για να καλύψουμε τις εθνικές μας ελλείψεις, αλλά μια πραγματικότητα, την οποία κάθε σοβαρός και υπεύθυνος άνθρωπος πρέπει να λαμβάνει υπόψη.

Είμαι προβληματισμένος επιπλέον και για τη δική μας κατάσταση. Καθημερινά, όλοι μας, συναντούμε κόσμο, πολίτες που μοιράζονται τα προβλήματά τους, μιλούν για τις τιμές στα προϊόντα, για τα δάνεια που αναλαμβάνουν, για τις υποχρεώσεις τους, τις δουλειές τους, αλλά και τα όνειρα και τις επιθυμίες τους. Δεν ζούμε αλλού. Όλοι εδώ σε αυτήν τη χώρα ζούμε και αυτήν τη χώρα υπηρετούμε.

Και εγώ, όπως και όλη η Κυβέρνηση, όπως θέλω να πιστεύω και όλοι εσείς συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, επιθυμούμε όλοι οι πολίτες να έχουν οικονομική ανάπτυξη και να βελτιώνουν την καθημερινότητά τους, της ζωή τους. Ποιος θα μπορούσε να επιθυμεί κάτι διαφορετικό;

Έχουμε λοιπόν τα εξής δεδομένα.

Η αξιωματική αντιπολίτευση με ανευθυνότητα και λαϊκισμό, ακόμα ίσως και εμπαίζοντας με τη στάση της την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, αρνείται αρχικά την διεθνή κρίση και μετά περνά στην ανέξοδη παροχολογία. Κινήσεις χωρίς σύνεση, πρόγραμμα και συνέπεια.

Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, την εποχή που όλες οι διεθνείς συγκυρίες ευνοούσαν την ανάπτυξη, φόρτωνε τη χώρα με χρέη και ελλείμματα, τα οποία πληρώνουμε μέχρι και σήμερα.

Κι έρχεστε σήμερα και αντί να συνεργαστείτε για το καλό του τόπου, προβάλλετε προτάσεις, οι οποίες εάν εφαρμοσθούν η ελληνική οικονομία θα χρεοκοπήσει. Αλλά θα καταλάβει ο ελληνικός λαός τον εμπαιγμό στον οποίο το έχετε υποβάλλει. Γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να γίνεται δυσάρεστος, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ούτε σε εμάς, αλλά ο σημερινός Πρωθυπουργός και η σημερινή Κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι δε θα καταστρέψει τη χώρα για να κερδίσει πρόσκαιρα τις καλές εντυπώσεις.

Οι αρνητικές διεθνείς οικονομικές εξελίξεις απαιτούν από εμάς συνεχή επαγρύπνηση και εγρήγορση. Η ελληνική Κυβέρνηση κινήθηκε αποφασιστικά από την πρώτη στιγμή στην κατεύθυνση αυτή. Και όλες οι κινήσεις ενδεχομένως να μην γίνονται άμεσα αντιληπτές από τις ελληνικές οικογένειες, αλλά αυτές είναι ο βραχυπρόθεσμος αλλά και ο μακροπρόθεσμος στόχος.

Την ώρα που η ανησυχία από το διεθνές περιβάλλον δημιουργούσε αυξανόμενους προβληματισμούς στους έλληνες καταθέτες, με σύνεση και σοβαρότητα πήραμε τα απαραίτητα μέτρα. Είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός υπήρξε από τους πρώτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποφάσισε για την εγγύηση όλων των καταθέσεων των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες, γεγονός που θωράκισε την εμπιστοσύνη στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ακολούθησε η λήψη σημαντικών μέτρων για την προστασία των δανειοληπτών. Ο πολύ σημαντικός νόμος για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, που έχει στόχο να υπάρχει άνετη και με καλούς όρους χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που έχουν ή θέλουν να πάρουν στεγαστικό δάνειο καθώς και το σχέδιο των 28 δις προς τις Τράπεζες.

Ακολούθησαν σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, όπως είναι η εγγύηση του 80% των δανείων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (το ΤΕΜΠΜΕ) για ποσά έως 350.000 ευρώ. Είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή η επιδότηση επιτοκίου και είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και να σταθούμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά πλάι τους.

Έτσι πετυχαίνουμε δύο κρίσιμους στόχους:

Εξασφαλίζουμε ανάπτυξη και δυναμώνουμε την κοινωνική συνοχή.

Με συγκεκριμένες δράσεις η Κυβέρνηση προασπίζει τις θέσεις απασχόλησης, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, προωθεί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, όπως είναι οι επενδύσεις με συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και βέβαια τα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

Πολλά ακόμα μένουν να γίνουν και πολλά ακόμα θα γίνουν. Επίσης πολλές επιλογές δεν απέδωσαν ή έπρεπε να γίνουν ταχύτερα. Όμως έχοντας πλήρη επίγνωση του πως ζει ο Έλληνας, από τα αστικά κέντρα μέχρι και τον ακριτικό Έβρο, γνωρίζοντας τις συνθήκες διεθνώς και διαθέτοντας στοιχειώδη λογική, ισχυρίζομαι ότι η ελληνική οικονομία έχει πετύχει αρκετά από το 2004 ως σήμερα. Γι’ αυτό και αντέχει περισσότερο στις συνθήκες της διεθνούς κρίσης από όσο άλλες οικονομίες της ευρωζώνης.

Και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Υπουργού Οικονομίας με τον Προϋπολογισμό του 2009 επιδιώκεται η διατήρηση της ανάπτυξης, η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας θέλει δουλειά, υπευθυνότητα και φιλότιμο, χωρίς πειραματισμούς, που όχι μόνο δε θα λύσουν προβλήματα, αλλά θα δημιουργήσουν και περισσότερα.

Στηρίζω τη συνεπή πολιτική στην οικονομία και την κύρωση του απολογισμού και του ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2006.

Ευχαριστώ.