Κύρωση Απολογισμού-Ισολογισμού 2004

«…Η Κυβέρνηση αυτή έχει τη διάθεση, την πρόθεση και την απόφαση, να δημιουργήσει μια δυνατή Ελλάδα, με δυνατούς πολίτες …»

Το άρθρο 79 του Συντάγματος προβλέπει ότι «Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη του οικονομικού έτους κατατίθεται στη Βουλή ο απολογισμός, καθώς και ο γενικός ισολογισμός του Κράτους, που συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζονται από ειδική επιτροπή βουλευτών και κυρώνονται από την Oλομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός».

Κατ’ αρχήν έχει αναφερθεί από την πλειονότητα των Συναδέλφων και γίνεται δεκτή ομόφωνα η ανάγκη, η Επιτροπή που επιλαμβάνεται τα θέματα του Προϋπολογισμού να λειτουργεί πιο εντατικά και αποτελεσματικά, με επιπλέον συνεδριάσεις που θα σχετίζονται με την σταδιακή ανάλυση και πορεία του Προϋπολογισμού και όχι μόνο απολογιστικά.

Σήμερα. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. Πιστοποιημένα από όλα τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επενδύσεις και εξαγωγές αρχίζουν να μετατρέπονται σε κινητήριες δυνάμεις με ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη. Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα ορθοτομεί τα δημόσια οικονομικά της και παρέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία με βάση τους κανόνες της Eurostat. Οι εκτιμήσεις για τα δημοσιονομικά ελλείμματα των ετών 2006 -2007 εμφανίζονται να κινούνται κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ.

Η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τη δημοσιονομική επιτήρηση. Και το γεγονός αυτό, όσο κι αν οι Συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσπαθούν να το υποβαθμίσουν, είναι ιδιαίτερο σημαντικό, καθώς η χώρα μας, έπειτα από χρόνια καχυποψίας, αρχίζει σταδιακά να επανέρχεται στα όρια των αξιόπιστων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ελλάδα, η οποία την τελευταία διετία πιέστηκε και πολύ από την επιτήρηση και από τους κοινοτικούς παράγοντες.

Πολύ θετικό στοιχείο επίσης είναι η μείωση στο 2,8% του πληθωρισμού τον Οκτώβριο αλλά και η αύξηση του ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο που δεν αποκλείεται να κινηθεί και πάνω από το 4 %.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική αξιολόγηση των στοιχείων γίνεται με βάση το παλιό ΑΕΠ, γεγονός που καθιστά σημαντικότερη την επιτυχία κάμψης των ελλειμμάτων, τα οποία το 2004 ξεπέρασαν τα επίπεδα του 8%.

Η χώρα μας «δοκιμάστηκε» και κυριολεκτικά και μεταφορικά, μετά από τα «λάθη», κατά τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό, των προηγούμενων Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Και αντεπεξήλθε γενναία από αυτή τη δοκιμασία, χάρις στους χειρισμούς αυτής της Κυβέρνησης και τη θέληση και στήριξη του Ελληνικού Λαού.

Το Μάρτιο του 2004 η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη βαριά ευθύνη της διακυβέρνησης της Χώρας. Ανέλαβε επίσης την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του οικονομικού εκείνου έτους, ενός προεκλογικού προϋπολογισμού που είχε συντάξει η προηγούμενη Κυβέρνηση, με απόκρυψη πληθώρας δαπανών, μειωμένο δημόσιο χρέος και υποεκτίμηση διαφόρων πιστώσεων.

Επιπλέον, το 2004 ήταν η χρονιά της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και της άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης των Ολυμπιακών Έργων με ότι εκκρεμότητες –και όλοι θυμάστε ότι ήταν πάρα πολλές- είχαν μείνει.

Απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια και τα κατάφερε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις, με τη λιγότερο δυνατή επιβάρυνση προς τον Ελληνικό λαό, χωρίς την επιβολή νέων φορολογιών, σύμφωνα με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, και με τους πιο ανώδυνους τρόπους για την ελληνική οικογένεια.

Στο σχέδιο που έχει υποβληθεί, όντως υπάρχουν διαφορές των μεγεθών που είχαν προβλεφθεί με αυτά που πραγματοποιήθηκαν. Ο απολογισμός και ο ισολογισμός όμως, έχοντας εγκριθεί και από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους, είναι απολύτως σωστοί, με μια σοβαρή κι έντιμη αντιμετώπιση στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπήρχαν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια τροχιά εξελίξεων με κύριους πυρήνες την οικονομία και τα κοινωνικά ζητήματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Κυβέρνηση πάλεψε με την ανεργία, τόσο με τον αριθμό των ανέργων που ήταν διογκωμένος, όσο και με το χρόνο της ανεργίας που ήταν εξαιρετικά μεγάλος, καταφέρνοντας την υποχώρησή της.

Καταστρώθηκε η Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έμφαση στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, στην επέκταση της τουριστικής βιομηχανίας μας και στη δημιουργία μεγάλων κομβικών έργων.

Συγκροτήθηκε νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των Ελλήνων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας.

Με ευθύνη, εντιμότητα και διαφάνεια θέσαμε όλα τα προβλήματα του παρελθόντος.

Κατηγορήθηκε πολύ η Κυβέρνηση αυτή για το θέμα της απογραφής. Έχω τοποθετηθεί επανειλημμένως για το θέμα αυτό, με την άποψη ότι ένα πρόβλημα δεν παύει να υπάρχει όταν το αποκρύπτουμε!

Εμείς ζητήσαμε και υλοποιήσαμε την απογραφή, για να εντοπίσουμε τις πραγματικές διαστάσεις της ελληνικής οικονομίας. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο, το μέγεθος του προβλήματος ήταν τεράστιο. Όμως έχοντας γνώση της πραγματικής κατάστασης, με δουλειά και συνέπεια ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 2004 κι έπειτα, παρατηρείται μείωση των δημοσίων δαπανών και υποχώρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Οι ρυθμοί ανάπτυξης εμφανίζονται υπερδιπλάσιοι του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Έχει αυξηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή, ενώ σημειώνεται σημαντική αύξηση στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων και μείωση στο κλείσιμό τους.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της Χώρας μας σημείωσε σημαντική αύξηση και το τουριστικό ρεύμα ενισχύθηκε.

Το 2004, τον απολογισμό – ισολογισμό του οποίου συζητούμε σήμερα ήταν μια δύσκολη χρονιά, με πολλές υποχρεώσεις και δυσεφάρμοστο προγραμματισμό για τα δημόσια οικονομικά του Κράτους.

Για ένα κράτος που είχε υποστεί ένα πρόστιμο 500 εκ. και πλέον ευρώ, για κακοδιαχείριση και σκοτεινές διαδικασίες την προηγούμενη τριετία. Όλοι θυμόμαστε με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο το σκάνδαλο του Εθνικού Κτηματολογίου.

Για ένα Κράτος με πενιχρή συμμετοχή στις κοινοτικές δραστηριότητες. Το Μάρτιο του 2004 και με το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης να κλείνει τα τέσσερα χρόνια διαδρομής του, ο μέσος όρος απορροφητικότητας ήταν τουλάχιστον απογοητευτικός.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε σε πέρας τη δύσκολη αποστολή της ολοκλήρωσης των Ολυμπιακών Έργων και της διεξαγωγής των Αγώνων.

Βελτίωσε με υψηλούς ρυθμούς τα ποσοστά συμμετοχής της Χώρας στα διάφορα προγράμματα, «Ανταγωνιστικότητα», «Υγεία-Πρόνοια», «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Αποκαταστάθηκε, με τον πιο ανώδυνο τρόπο, η δημοσιονομική τάξη, δίνοντας ώθηση σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας του τόπου.

Από την πρώτη μέρα της νέας διακυβέρνησης οι δεσμεύσεις γίνονται πράξεις. Χωρίς πολλά λόγια και επικοινωνιακά τρικ. Ναι, είναι γεγονός, σε αυτό υστερούμε! Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες είναι αυτές που μας αφορούν.

Ήδη μέχρι σήμερα:

 • Έχει συσταθεί το Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Εφαρμόζεται το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό
 • Θεσμοθετήθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
 • Γίνονται παρεμβάσεις για τη δημιουργία νέων Βιομηχανικών Περιοχών
 • Επιδοτήθηκε η μερική απασχόληση σε μικρές επιχειρήσεις
 • Εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝ οι εμπορικές δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Προκηρύχθηκαν Περιφερειακά Προγράμματα για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις

Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κώστας Καραμανλής, έχει δώσει το στίγμα της οικονομίας που θα εφαρμόσει και προωθήσει τη Χώρα για την επόμενη περίοδο.

 • Οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις μειώνονται κι άλλο
 • Εισέρχεται ο νέος αναπτυξιακός νόμος, με αυξημένα κίνητρα για νέες επιχειρήσεις
 • Θεσμοθετείται ο νόμος για το εμπόριο και των ωράριο των καταστημάτων
 • Δίνεται έμφαση στις προοπτικές εξέλιξης για τον αγροτικό κόσμο με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και την προώθηση των προϊόντων μας.
 • Αξιοποιούμε το πλαίσιο που θεσμοθετήσαμε για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, προκειμένου να πετύχουμε την κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.
 • Η ενεργειακή πολιτική που εφαρμόστηκε προωθείται κι άλλο.

Ξέρω, το βιώνω καθημερινά στο νομό μου, στον Έβρο, ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τα χρέη τόσων χρόνων, η αδιαφορία και η αδράνεια, έφτασαν την κατάσταση στο απροχώρητο. Όλοι μας θα θέλαμε η κατάσταση να ήταν πιο εύκολη, οι συνθήκες διαβίωσης να ήταν πιο ευνοϊκές. Όμως όλα τα αγαθά θέλουν κόπο. Και μέρα με τη μέρα η βελτίωση γίνεται ορατή και απτή.

Η Κυβέρνηση αυτή έχει τη διάθεση, την πρόθεση και την απόφαση να δημιουργήσει μια δυνατή Ελλάδα, με δυνατούς πολίτες. Με έργα και πρωτοβουλίες σημαντικές, που αργά, αλλά σταθερά, θα καταλήξουν στους τελικούς τους αποδέκτες, τους Έλληνες πολίτες. Απαραίτητη είναι η σύμπραξη όλων μας! Κάθε ενέργεια και κίνηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Βήμα βήμα ξεπερνάμε όλους τους υφάλους.

Με αφορισμούς και ισοπέδωση η Ελλάδα πηγαίνει μόνο πίσω. Κι εμείς θέλουμε μια Ελλάδα πρωτοπόρο, ένα κράτος δίκαιο και υγιές, που σέβεται τους πολίτες του και τις λειτουργίες του.

Για όλους αυτούς τους λόγους και με το βλέμμα στραμμένο σε ένα ευοίωνο αύριο, υπερψηφίζω την κύρωση του απολογισμού και ισολογισμού του 2004.