Κωδικοποίηση Δημοσίων Έργων

Ο Βουλευτής Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Τομεάρχης ΥΠΕΧΩΔΕ ορίστηκε εισηγητής στο Νομοσχέδιο «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος παρουσίασε όλο το θεσμικό πλαίσιο, τους νόμους και τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την κατασκευή και τη συντήρηση των δημοσίων έργων.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εγχείρημα που αφορά τη δημιουργία ενός νέου νόμου, που καλύπτει και συγκεντρώνει όλη τη μέχρι τώρα διάσπαρτη νομοθεσία σχετική με την παραγωγή δημοσίων έργων, διευκολύνοντας έτσι τον κάθε άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενο σε αυτήν, έτσι ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις, παρερμηνείες, γραφειοκρατικές διατυπώσεις και δικαστικές διαφορές.

Τοποθετήθηκε επιπλέον συνολικά για την αναγκαιότητα αυτής της κωδικοποίησης με την οποία εξασφαλίζεται ορθολογισμός, διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου. Μεταξύ άλλων είπε ο Βουλευτής:

«Μέσα σε μια ελληνική έννομη τάξη που διακρίνεται από το φαινόμενο της πολυνομίας, φαινόμενο το οποίο έχει χαρακτήρα διαχρονικό, με τα όργανα της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας να παράγουν ικανό αριθμό κανόνων δικαίου είτε για να ρυθμίσουν νέες σχέσεις και να καλύψουν κενά, είτε για να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να καταργήσουν υφιστάμενους κανόνες, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καταστήσει τη νομοθεσία πιο προσιτή και κατανοητή από τους πολίτες, να περιορίσει την παράνομη δράση της διοίκησης, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε ασάφειες και αντιφάσεις της νομοθεσίας και να ενισχύσει τελικά τον σεβασμό των πολιτών προς τους θεσμούς και τη δημοκρατία».

Παράλληλα παρότρυνε όλα τα Υπουργεία να προχωρήσουν σε κωδικοποιήσεις των νομοθεσιών τους, έτσι ώστε να έχουμε συνολική διευκόλυνση στη σχέση πολίτη – Κράτους.

Την ερχόμενη εβδομάδα ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.