Κέντρα Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τις συνθήκες εργασίας των Αστυνομικών που υπηρετούν στα Κέντρα Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: Συνθήκες εργασίας των Αστυνομικών που υπηρετούν στα Κέντρα Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών.

Κύριε Υπουργέ.

Εδώ και δυόμισι χρόνια λειτουργεί το Κέντρο Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φυλακίου του Δήμου Κυπρίνου στο Νομό Έβρου. Το συγκεκριμένο Κέντρο έχει στελεχωθεί με τους τότε συνοριοφύλακες που υπηρετούσαν στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου και μετακινήθηκαν συνολικά, περί τα πενήντα πέντε (55) άτομα.

Μέχρι τώρα όμως δεν έχουν αποσαφηνιστεί επακριβώς οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και το εργασιακό καθεστώς των εν λόγω αστυνομικών. Καλούνται να παρέχουν έργο αρμοδιότητας και άλλων Υπουργείων. Όπως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Υγείας!

Από φύλαξη, διανομή τροφής, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και μοίρασμα των προσωπικών ειδών των λαθρομεταναστών!

Σε εργασιακές συνθήκες εξοντωτικές, άθλιες και επικίνδυνες. Όταν η κάθε βάρδια στελεχώνεται από πέντε (5) το πολύ άτομα, οι Αστυνομικοί είναι εκτεθειμένοι και υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις περίπου τριακοσίων πενήντα (350) λαθρομεταναστών. Αντιδράσεις που κλιμακώνονται από διαμαρτυρίες, πέταμα των παρεχομένων τροφών, πιθανές απόπειρες ατομικής ή ομαδικής απόδρασης. Όλα δε τα παραπάνω σε συνθήκες υψηλής υγειονομικής επικινδυνότητας.

Παρά τις τραγικές συνθήκες εργασίας οι υπηρετούντες Αστυνομικοί, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αυτοθυσίας και ανθρωπιάς εργάζονται με υποδειγματικό ζήλο.

Έχουν όμως ξεπεραστεί τα ανθρώπινα όρια των αντοχών τους.

Κατόπιν τούτων

ερωτάστε Κύριε Υπουργέ

  1. Τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπηρετούντων Αστυνομικών στο Κέντρο Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φυλακίου του Δήμου Κυπρίνου, αλλά και στα υπόλοιπα παρόμοια;
  2. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των υπηρετούντων στα εν λόγω Κέντρα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου