Κατάργηση Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Σουφλίου

Ο Βουλευτής Ν.Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την κατάργηση Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Σουφλίου.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης

Από το Γραφείο Τύπου

Αθήνα 28/7/2010

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Σουφλίου»

Το Ειρηνοδικείο και Πταισματοδικείο Σουφλίου λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1920. Τελευταία υπάρχουν πληροφορίες ότι το Υπουργείο προτίθεται να προβεί σε κατάργηση ή συγχώνευσή του.

Ενόψει αυτής της πληροφορίας πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση συγχώνευσης του Ειρηνοδικείου Σουφλίου με αυτό της Αλεξανδρούπολης, οι δημότες Σουφλίου δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται, καθώς θα είναι υποχρεωμένοι να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για την εκδίκαση των υποθέσεών τους. Στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Σουφλίου υπάγεται μεγάλο τμήμα του ορεινού όγκου του Νομού που σημαίνει διαδρομή απόστασης μέχρι την Αλεξανδρούπολη 270 χλμ περίπου μετ΄επιστροφής.

Επίσης, η στηριζόμενη σχεδόν αποκλειστικά στην αγροτική οικονομία ακριτική και για το λόγο αυτό ευαίσθητη περιοχή του Δήμου Σουφλίου, έχει αποψιλωθεί κατά την τελευταία δεκαετία από πλήθος υπηρεσιών, η φυγή των οποίων μεταδίδει το αίσθημα της ψυχολογικής εγκατάλειψης των κατοίκων, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Άλλωστε, ο ορισμός της πόλης του Σουφλίου ως έδρα του νέου Δήμου Σουφλίου προϋποθέτει την ενίσχυση της περιοχής με συγκέντρωση και νέων υπηρεσιών και όχι την αποδυνάμωσή της.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το Ειρηνοδικείο Σουφλίου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο.

Ενόψει όλων αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Εάν υπάρχει σχεδιασμός κατάργησης ή συγχώνευσης του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Σουφλίου και εάν προτίθεται να επανεξετάσει τον σχεδιασμό αυτό, ενόψει της έλλειψης σκοπιμότητας της ενέργειας αυτής και των αρνητικών επιπτώσεων που θα υπάρχουν για την περιοχή.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ