Καταβολή Οφειλών για Μεταφορά Μαθητών

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε από κοινού με τέσσερις (4) βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας , τον κ. Κοντό , τον κ. Στυλιανίδη, τον κ. Παναγιωτόπουλο και τον κ. Τζίμα ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών και στην Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την καταβολή οφειλών προς ιδιοκτήτες λεωφορείων ΚΤΕΛ, Αστικών λεωφορείων και ΤΑΞΙ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για μεταφορά μαθητών

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

Προς Υπουργούς:

  1. Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
  2. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης&Θρησκευμάτων κα Α.Διαμαντοπούλου

Θέμα: Καταβολή από Υπουργείο Οικονομικών οφειλών προς ιδιοκτήτες λεωφορείων ΚΤΕΛ, Αστικών λεωφορείων και ΤΑΞΙ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για μεταφορά μαθητών.

Με την απόφαση αριθμ. 2/92311/0020/23-12-2009 διατέθηκε το 30% του κονδυλίου του Προϋπολογισμού 2010 για τη μεταφορά μαθητών, η οποία ενώ υλοποιήθηκε άμεσα από τις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, λόγω καθυστέρησης από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν υλοποιήθηκε και δεν καταβλήθηκαν προς του ανωτέρω δικαιούχους τα προβλεπόμενα ποσά.

Με την απόφαση δε, αριθμ. 2/6895/000/3-2-2010 ανακαλείται η προαναφερόμενη και τροποποιείται ο τρόπος πληρωμής από το 30% εφάπαξ καταβολής στο 8% μηνιαίως.

Το γεγονός αυτό πέραν του ότι οδηγεί σε άνιση και άδικη μεταχείριση μεταξύ των ιδιοκτητών δημόσιων μέσων μεταφοράς της χώρας μας, αφού η πλειοψηφία τους έχει ήδη εισπράξει το 30% των οφειλόμενων για τη μεταφορά των μαθητών, προκαλεί σ’ αυτούς σημαντικά οικονομικά προβλήματα αφού έχουν ήδη εκδώσει με βάση την πρώτη απόφαση τα σχετικά τιμολόγια εντός του 2009 και καλούνται να καταβάλουν των αναλογούντα Φ.Π.Α.

Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι έχουν συνάψει δάνεια προσβλέποντας στην είσπραξη του 30% στα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα.

Το κυριότερο όμως είναι ότι λόγω μεγάλων οικονομικών δυσκολιών αδυνατούν να συνεχίσουν την μεταφορά των μαθητών, γεγονός που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην εκπαίδευση των μαθητών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποια μέτρα θα προχωρήσουν έτσι ώστε να καταβληθεί η εφάπαξ προκαταβολή του 30% και οι υπόλοιπες δαπάνες για την μεταφορά των μαθητών των προηγούμενων περιόδων, έτσι ώστε αφενός μεν να συνεχισθεί η εύρυθμη μεταφορά των μαθητών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και αφετέρου να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των ιδιοκτητών λεωφορείων ΚΤΕΛ, αστικών λεωφορείων και ΤΑΞΙ της Περιφέρειας και να ξεφύγουν αυτοί από τα οικονομικά αδιέξοδα που λόγω του γεγονότος αυτού έχουν οδηγηθεί;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

  1. Κοντός Αλέξανδρος, Βουλευτής Ν. Ξάνθης
  2. Δερμετζόπουλος Αλέξανδρος, Βουλευτής Ν. Έβρου
  3. Στυλιανίδης Ευρυπίδης, Βουλευτής Ν. Ροδόπης
  4. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, Βουλευτής Ν. Καβάλας
  5. Τζίμας Μαργαρίτης, Βουλευτής Ν. Δράμας