Καταβολή αμοιβής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΑΕΠΙ

Αθήνα, 26 Μαΐου 2004

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

  1. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την καταβολή αμοιβής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΑΕΠΙ, από επιχειρήσεις που εδρεύουν σε Δημοτικά Διαμερίσματα με μικρό πληθυσμό κατοίκων

Όλοι όσοι είναι χρήστες συγγενικών δικαιωμάτων, δηλαδή δικαιωμάτων που ανήκουν σε ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν βάσει συμβατικής σχέσης σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, στην Ελλάδα την ΑΕΠΙ, αμοιβή για τη χρήση αυτών των δικαιωμάτων.

Έτσι, ακόμη και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε μικρά χωριά με λίγους κατοίκους, σε όλη την Επικράτεια, όπως καφενεία, ζαχαροπλαστεία κλπ, είναι υπόχρεοι σε αμοιβή εξ αιτίας της χρήσης μουσικής, ή ακόμη και της ύπαρξης ραδιοφώνου ή και τηλεόρασης στους χώρους τους. Με δεδομένη τη μειωμένη επαγγελματική δράση, λόγω της χαμηλής επιχειρηματικότητας, η παραπάνω υποχρέωση δημιουργεί ένα σημαντικά επιπρόσθετο οικονομικό βάρος, που λειτουργεί σωρευτικά. Σημειωτέον δε, η μη καταβολή της αμοιβής διώκεται δικαστικά και πλήθος μικροεπαγγελματιών οδηγείται στις αίθουσες των δικαστηρίων, όπου και τιμωρείται. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, οι ιδιοκτήτες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στα πολλά τους έξοδα και να οδηγούνται έως και το κλείσιμο των μικρών τους επιχειρήσεων, στερώντας παράλληλα και από τους κατοίκους των περιοχών αυτών, από τις ήδη περιορισμένες δυνατότητες που έχουν για ψυχαγωγία, ενημέρωση και επικοινωνία με τους συμπολίτες τους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αν, ενόψει, πρώτον των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του και της υποχρέωσης της πολιτείας να διασφαλίζει τους απαραίτητους όρους και συνθήκες για αυτήν και δεύτερον ενόψει της ελευθερίας των πολιτών στην ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία, η οποία επίσης πρέπει να διασφαλίζεται, προτίθενται οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Αναπληρωτής Πολιτισμού να προβούν σε ενέργειες προκειμένου να απαλλάξουν τις μικρές αυτές επιχειρήσεις (καφενεία, ζαχαροπλαστεία κλπ), που λειτουργούν σε Δημοτικά Διαμερίσματα κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων, από την υποχρέωση αυτής της αμοιβής, προκειμένου αυτές να γίνουν βιώσιμες και παράλληλα να εξασφαλιστούν και οι περιορισμένες δυνατότητες των κατοίκων των περιοχών αυτών για ψυχαγωγία, ενημέρωση και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του τόπου τους.

Ο ΕΡΩΤΩΝ Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος