Καθυστέρηση κοινοποίησης μεταθέσεων

Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση κοινοποίησης μεταθέσεων»

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και στα πλαίσια της μέριμνας των στελεχών, κάθε χρόνο καταβάλλεται προσπάθεια από τους αρμόδιους επιτελικούς φορείς, για την έγκαιρη κοινοποίηση των μεταθέσεών τους.

Μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι ελάχιστες μεταθέσεις έχουν κοινοποιηθεί, ενώ θα έπρεπε να έχει κοινοποιηθεί το σύνολο αυτών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται άγχος, αμφιβολία, αμφισβήτηση, αναστάτωση και αγανάκτηση στα στελέχη και τις οικογένειές τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Γιατί παρατηρούνται αυτές οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην κοινοποίηση των μεταθέσεων;
  2. Γιατί δεν δόθηκαν έγκαιρα οι ανάλογες εντολές και κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους επιτελικούς φορείς προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι αδικαιολόγητες και επώδυνες καθυστερήσεις;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  1. Μαργαρίτης Τζίμας, Βουλευτής Δράμας
  2. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου