Καθυστέρηση καταβολής επιδότησης (12%) των επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών

Αθήνα, 27 Μαΐου 2004

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής επιδότησης (12%) επί του κόστους εργασίας των επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις παραμεθόριες περιοχές, επιδοτούνται επί του κόστους της μισθοδοσίας του με ποσοστό 12%, για μια σειρά από συγκεκριμένους λόγους, όπως:

Να αποτελέσει ένα κίνητρο για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, που σημαίνει μείωση της ανεργίας και παράλληλα, και κυρίως, συγκράτηση του πληθυσμού, αποτροπή της μετανάστευσης και ερήμωσης των παραμεθορίων περιοχών.

Να καταστήσει τις παραμεθόριες περιοχές ελκυστικότερες, έτσι ώστε να επέλθει εξισορρόπηση σε Εθνικό επίπεδο και να αμβλυνθούν οι ανισότητες σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις των λοιπών περιοχών, που προκύπτουν από την χιλιομετρική, κυρίως, απόσταση από το Κέντρο.

Να τονωθεί η επιχειρηματικότητα στις παραμεθόριες περιοχές, για Εθνικούς λόγους.

Να μειωθεί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ώστε να υποβοηθείται η συντήρηση τους στο δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται.

Να αυξηθεί η απασχόληση και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.

Με δεδομένη την επιδότηση, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν όλες τις υποχρεώσεις τους, γεγονός που σημαίνει ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση καταβολής της, δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία τους. Όπως έλλειψη οικονομικής ρευστότητας, αναξιοπιστία στις συναλλαγές, αφερεγγυότητα στην αγορά, προσφυγή σε δανεισμό, αύξηση των εξόδων. Με άμεσο κίνδυνο και αποτέλεσμα, πολλές φορές, ακόμη και το κλείσιμο των επιχειρήσεων.

Σήμερα και ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2004, ακόμη δεν έχει καταβληθεί η επιδότηση του Β’ εξαμήνου του 2003.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

πότε θα χορηγηθεί η επιδότηση του 12% επί του κόστους εργασίας στις επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών.