Καθυστέρηση επιχορήγησης ΔΕΥΑ

Αθήνα, 22/7/10

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση επιχορήγησης ΔΕΥΑ»

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) λαμβάνουν κάθε χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό επιχορήγηση, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 43 παρ. 2 του ν. 2065/92 και αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο σε ποσοστό 10%, ενώ η κατανομή της γίνεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με βάση πληθυσμιακά κριτήρια. Η παραπάνω επιχορήγηση αποτελεί σημαντικότατο πόρο των ΔΕΥΑ που αντικατέστησε το ειδικό τέλος 3% του άρθρου 12 του ν. 1069/80 και σύμφωνα με τον νόμο προορίζεται αποκλειστικά για την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων των ΔΕΥΑ, αλλά και για την μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση των έργων τους.

Για το έτος 2010 έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό υπέρ των ΔΕΥΑ πίστωση 23.000.000 Ευρώ, δηλαδή ποσό μειωμένο κατά 37% περίπου σε σχέση με την πίστωση που είχε εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό το 2009. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαιτέρως αρνητική για τις ΔΕΥΑ, αφού ανατρέπει τον οικονομικό προγραμματισμό τους. Ήδη η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) με σχετική απόφαση που έλαβε κατά την 22η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει εκφράσει τη διαμαρτυρία της.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους έχει παρέλθει και η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ξεκινάει η διαδικασία κατανομής της επιχορήγησης στις ΔΕΥΑ δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Σημειωτέον ότι στα παρελθόντα έτη, στο αντίστοιχο χρονικό σημείο, η πρώτη δόση της επιχορήγησης είχε ήδη κατανεμηθεί στις ΔΕΥΑ καθώς είχε εκδοθεί η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Γίνεται αντιληπτό ότι από τη λήψη της επιχορήγησης εξαρτάται η κάλυψη σοβαρών οικονομικών υποχρεώσεων των ΔΕΥΑ. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις παρεχόμενες στους καταναλωτές ζωτικής σημασίας υπηρεσίες.

Ενόψει όλων αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εκδοθεί άμεσα η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ξεκινά η διαδικασία κατανομής της επιχορήγησης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2010.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ