Ίδρυση Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο

Από το Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτού Έβρου Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, γίνεται γνωστό ότι, σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2007, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το μηχανογραφικό δελτίο των σχολών που θα συμπεριληφθούν στις προτιμήσεις των υποψηφίων, για το Ακαδημαϊκό έτος 2007-08 και μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται το Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής του Διδυμοτείχου.

Έτσι μετά από συνεχείς προσπάθειες γίνεται πλέον πράξη, το πολύχρονο αίτημα για την δημιουργία της σχολής στην πόλη του Διδυμοτείχου.