Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού

«Το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται σε όλα όσα η εποχή, η τέχνη και οι άνθρωποί της επιτάσσουν. Όποιος προσπαθεί να χειραγωγήσει και να εκμεταλλευτεί καλλιτεχνικές ενέργειες διαπράττει έγκλημα.»

Συζητούμε σήμερα την ίδρυση ενός Κέντρου για το Θέατρο και το Χορό. Θέλω αρχικά να καταθέσω μια πραγματικότητα στο χώρο της Τέχνης, έτσι όπως την έχει βιώσει ο κάθε υποψιασμένος πολίτης.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρατηρούσαμε πάρα πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες, με σπουδαία δείγματα δουλειάς, να αναγκάζονται να συμβιβάζονται, να υποχωρούν στις δικές τους προδιαγραφές, να κάνουν εκπτώσεις αξιών, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Είδαμε, από την άλλη, κόμματα και μερίδες ανθρώπων, να καπηλεύονται και να ιδιοποιούνται πρόσωπα και πράγματα στο χώρο της Τέχνης, δημιουργώντας και κατευθύνοντας συνειδήσεις στο ευρύ κοινό.

Και ο μόνος χαμένος;

Η Τέχνη.

Οι άνθρωποί της.

Οι παραγωγοί αλλά και οι αποδέκτες της.

Διάβασα στα πρακτικά της Επιτροπής τα λόγια των ανθρώπων που μίλησαν για αυτήν την πρωτοβουλία και προέρχονται μέσα από το χώρο. Οι περισσότεροι ήταν σαφείς.

Το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει ένα τραυματικό κενό.

Η περιγραφή της δικής τους βιωματικής πραγματικότητας είναι αποκαλυπτική.

Κάθε φορά που συνέβαινε μια πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, όχι μόνο όταν άλλαζε μια κυβέρνηση, αλλά και όταν άλλαζε ένας υπουργός, τα πράγματα αν δεν σταματούσαν πλήρως, είχαν μια επιβράδυνση στη λειτουργία τους.

Δεν υπάρχει χώρα, ακόμη και οι μικρότερες, που να μην έχουν ένα τέτοιο εργαλείο για να λειτουργήσουν το χορό και το θέατρο. Και να λειτουργούν συντονισμένα και οργανωμένα.Η πρωτοβουλία αυτή δε λύνει απλά ένα χρηματοδοτικό πρόβλημα. Γιατί πολύς ο λόγος περί χρηματοδότησης.

Αυτό το οποίο διασφαλίζει είναι η δυνατότητα προγραμματισμού.

Ο σχεδιασμός πολιτιστικής πολιτικής, είτε ως μονάδα, είτε ευρύτερα, απαιτεί χρόνο και συντονισμό και δε μπορεί να επαφίεται στην τύχη ή στην σύμπτωση.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι μεγάλη επιτυχία για μια Κυβέρνηση να χαράσσει την πολιτική της σε συγκεκριμένους τομείς, έτσι ώστε εύρυθμα και με ασφάλεια να μη χρειάζεται πια η δική της παρέμβαση σε αυτούς. Και η Κυβέρνηση αυτή εμπράκτως, για άλλη μία φορά, καταδεικνύει ότι δε διακατέχεται από πολιτική ανασφάλεια. Από συμπλεγματική ανάγκη χειραγώγησης.

Δε συγκεντρώνει το σύνολο της ύλης στο δικό της πεδίο αρμοδιοτήτων, αλλά αντίθετα δημιουργεί όλες τις απαιτούμενες συνθήκες, ώστε η διαχείριση να ανατίθεται και να πραγματοποιείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους ανθρώπους.

Το Κέντρο που ιδρύεται με το παρόν σχέδιο νόμου έχει τους εξής στόχους:

  1. Την αναζήτηση προϋποθέσεων και τη δημιουργία κινήτρων για την ανάδειξη του θεατρικού και χορευτικού δυναμικού της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του και την πολύπλευρη προβολή του.
  2. Το διοικητικό συντονισμό, τη λειτουργική συνάρτηση και τη δικτυακή οργάνωση του θεατρικού και χορευτικού δυναμικού όλης της χώρας, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές για τους οποίους δεν είχε υπάρξει ποτέ μέχρι τώρα η δέουσα πρόνοια. Με αποτέλεσμα την απώλεια προϊόντων πολιτιστικής παραγωγής.
  3. Τη διεθνή προβολή των επιτευγμάτων της ελληνικής θεατρικής και ορχηστικής τέχνης, προκειμένου η Ελλάδα να κατακτήσει στη παγκόσμια συνείδηση της σύγχρονης παγκόσμιας κοινότητας τη θέση που της αξίζει.

Αυτοί είναι οι στόχοι που ρητά αναφέρονται και έρχεται να πληρώσει το νομοσχέδιο.

Η λογική και η αλήθεια, θα επέτασσε σήμερα την ομόφωνη ψήφιση της πρωτοβουλίας αυτής.

Αυτοί που σήμερα αρνούνται την ψήφισή του, αρνούνται τα εξής:

  • αρνούνται τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό καλλιτεχνικών δράσεων. Τη μελέτη, την τεκμηρίωση, τη συνεργασία και την ανάπτυξη παράλληλων ενεργειών.
  • αρνούνται – το πλέον σημαντικό- τη χρηματοδότηση όλων των σχημάτων μέσω επιτροπών που θα γνωμοδοτούν επ΄ αυτού.

Δηλαδή, συνάδελφοι, σας ικανοποιεί σε αυτό το θέμα, η αρχή του ενός ανδρός;

Θέλετε το σύστημα να παραμείνει ως έχει;

Ο Υπουργός μας προτείνει σήμερα εδώ, την παραχώρηση της αρμοδιότητας χρηματοδότησης σε ένα σύστημα οργανωμένο και εξειδικευμένο πάνω στο αντικείμενό του.

Με δικλείδες ασφαλείας και σύνεση φυσικά.

Και εσείς τι κάνετε;

Το καταψηφίζετε;

Το αρνείστε;

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, κύριοι συνάδελφοι, αλλά η δική μας πολιτική επιλογή είναι αυτή, της ορθολογικής και αποτελεσματικής διοίκησης και διαχείρισης.

Και αυτό στοχεύουμε και θα επιτύχουμε με το νέο σχήμα.

Ο πολιτισμός για τη χώρα μας, αλλά και συνολικά, πρέπει να προστατεύεται και οι συνθήκες ελεύθερης έκφρασής του να διασφαλίζονται και να διαχέονται με κάθε μέσο.

Είναι επένδυση, κοινωνική και οικονομική, η ορθή διαχείρισή του.

Όποιος προσπαθεί να χειραγωγήσει και να εκμεταλλευτεί καλλιτεχνικές ενέργειες διαπράττει έγκλημα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο κόσμος προχωρά.

Οι εξελίξεις τρέχουν.

Τα πολιτιστικά ρεύματα έχουν πιο έντονη δυναμική.

Χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε στη χώρα όλες εκείνες τις συνθήκες, που θα την καταστήσουν δυνατή και ικανή να δώσει το στίγμα της και θα δώσει στους ανθρώπους της όλα τα απαραίτητα εφόδια για αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.

Η προσπάθεια απαιτεί θάρρος και σύνεση.

Όλοι όσοι υποστηρίξουν πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή, συνεισφέρουν στην πρόοδο και επιδεικνύουν το απαιτούμενο θάρρος, μακριά από μικροσκοπιμότητες, αλλά με μόνο γνώμονα το κοινό καλό.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που με τον καιρό θα βελτιωθούν και θα ολοκληρωθούν. Εμείς όμως σήμερα με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, με την ίδρυση ενός εθνικού κέντρου για το θέατρο και το χορό σηματοδοτούμε την αρχή μιας νέας πολιτικής, μιας νέας αντίληψης για τον πολιτισμό.

Για την αξιοκρατική και προωθημένη διασπορά του πολιτιστικού προϊόντος από και σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Υπερψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο γιατί ανταποκρίνεται σε όλα όσα η εποχή, η τέχνη και οι άνθρωποί της επιτάσσουν.