Η πολιτική που ασκούμε, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να έχει και άλλα χαρακτηριστικά, αυτά της κοινωνικής ευαισθησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του ορθολογισμού

Αθήνα, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΟΜΙΛΙΑ

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Βουλευτή Ν.ΕΒΡΟΥ, ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Συζητούμε σήμερα το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προτείνει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Τα δημοσιονομικά μεγέθη είναι σε πολύ αρνητικά επίπεδα, οι δημογραφικοί δείκτες επιδεινώνονται διαρκώς και η οικονομική κρίση εντείνεται προκαλώντας τη μείωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Παράλληλα το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα εμφανίζεται ιδιαίτερα άνισο και στρεβλό, επιβαρυνόμενο με την εκτεταμένη εισφοραποαφυγή και εισφοροδιαφυγή, με την υψηλή αδήλωτη εργασία και τις υπέρογκες δαπάνες υγείας.

Καταρχήν, για άλλη μία φορά και για ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα, η Κυβέρνηση προχωρά μετά από έναν ελλιπή και προσχηματικό κοινωνικό διάλογο, με πληροφορίες που διέρρεαν στα δελτία ειδήσεων των 8 ή σε εφημερίδες. Με τον τρόπο αυτό αποκλείστηκαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου από το να συνδράμουν εποικοδομητικά στην προσπάθεια, αλλά παράλληλα οι χιλιάδες ασφαλισμένοι στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα βρέθηκαν σε συνθήκες ανασφάλειας, φόβου και πανικού, παρατηρώντας ακόμα και μαζικό κύμα πρόωρων αποχωρήσεων από την εργασία τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μια πρώτη αξιολόγηση του παρόντος σχεδίου νόμου οδηγεί στη διαπίστωση ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με πρωτίστως εισπρακτικό χαρακτήρα που πάσχει από σοβαρές αδυναμίες.

Η αρχή της ισορροπίας μεταξύ εισφορών και παροχών ανατρέπεται ουσιαστικά.

Οι συντελεστές ανταποδοτικής σύνταξης χαμηλώνουν μειώνοντας τη σύνταξη για δημοσιονομικούς λόγους δημιουργώντας και επιπλέον κίνητρα για εισφοροδιαφυγή.

Η προτεινόμενη νέα δομή αντί να απλοποιεί τις διαδικασίες, τις περιπλέκει και εντείνει τη γραφειοκρατία.

Το σχέδιο νόμου δεν είναι μια θεωρητική έκθεση ιδεών, στόχων και προβλέψεων. Έχει πολύ απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως και τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. Έτσι τα γεγονότα είναι πλέον τα εξής:

  • πρόσφατη περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης
  • νέα κράτηση στις συντάξεις (τύπου ΛΑΦΚΑ) από 3% - 10% το μήνα
  • μείωση του γενικού ποσοστού αναπλήρωσης από 70% σε 64% και μεσοσταθμικά σε όλα τα Ταμεία κατά 7% (σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας)
  • αύξηση των ετών ασφάλισης για πλήρη σύνταξη στα 40 έτη
  • αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων με στόχο την περαιτέρω μείωσή τους
  • περικοπές των επικουρικών συντάξεων
  • πάγωμα των συντάξεων.

Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση είναι δύσκολη και χρειάζονται πρωτοβουλίες. Όμως η πολιτική που ασκούμε για να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει και άλλα χαρακτηριστικά, αυτά της κοινωνικής ευαισθησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του ορθολογισμού. Όποια μέτρα λαμβάνουμε αφορούν τους πολίτες, αφορούν όλους μας και δεν είναι απλά αριθμοί, εξισώσεις και στόχοι σε ένα διάγραμμα που πρέπει να πετύχουμε.

Η Κυβέρνηση όφειλε πρωτίστως να προχωρήσει σε μέτρα αποτελεσματικά που θα εξοικονομούσαν πόρους χωρίς να πληγούν οι πολίτες.

Να αντιμετωπίσουν την εισφοροαποφυγή με ελέγχους, πλαίσιο που ήδη υπάρχει, αλλά παραμένει ανενεργό.

Να αξιοποιήσει αποδοτικά την κινητή και ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων.

Να περιορίσει τις δαπάνες υγείας.

Επίσης να οργανώσει μηχανογραφικά όλο το σύστημα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που έχει για ηλεκτρονική διασταύρωση συνταγών, το ΑΜΚΑ και την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πέραν των λοιπών προβλέψεων, σε λογική και αποτελεσματική κατεύθυνση κινούνται οι ρυθμίσεις για την αναμόρφωση του πλαισίου των αναπηρικών συντάξεων, τα αντικίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων, τα κίνητρα για παραμονή στην εργασία και αποθάρρυνση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ο εξορθολογισμός της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και η θέσπιση του “Εργοσήμου” για τν ασφάλιση των περιστασιακά απασχολουμένων.

Πέραν των αλλαγών στο ασφαλιστικό, η Κυβέρνηση σε αυτό τελικά το νομοσχέδιο, στα άρθρα 73 έως 75, προτείνει τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και συγκεκριμένα τη μείωση στο ύψος των αποζημιώσεων στο 50% μέσω του περιορισμού του χρόνου προειδοποίησης, την αύξηση του ορίου ομαδικών απολύσεων από 2% στο 5%, την παραβίαση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης για νέους έως 25 ετών, τη θεσμοθέτηση της Σύμβασης Μαθητείας ενός έτους για φθηνότερη εργασία, την αλλαγή της διαδικασίας προσφυγής στη Διαιτησία και τη μείωση του κόστους των υπερωριών 20%. Ακυρώνει δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες ετών.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι το σύστημα εργασιακών σχέσεων χρειάζεται εξέλιξη κι εξορθολογισμό. Τα όποια όμως μέτρα λαμβάνονται πρέπει να συνοδεύονται και από άλλες ενέργειες.

Έτσι, πρέπει να ληφθούν μέτρα πρόνοιας για τους άνεργους και τους απολυμένους.

Επίσης, η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση δεν ευνοούνται μόνο από τη συμπίεση του κόστους εργασίας, αλλά απαιτείται η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η μείωση της γραφειοκρατίας, η υιοθέτηση αναπτυξιακών και φορολογικών κινήτρων, η επένδυση στην ποιότητα και στις νέες τεχνολογίες.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, με τη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε, οι οποίες πρέπει να σέβονται τους εργαζόμενους και να διέπονται από κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη.

Στοιχεία που απουσιάζουν από το παρόν Νομοσχέδιο και είναι αυτονόητο ότι δεν μπορώ να το ψηφίσω επί της αρχής.