Για μια νέα αγροτική πολιτική για την ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου

Ένα από τα σοβαρότερα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα και οι χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η διαμόρφωση του τελικού περιεχομένου της περίφημης πλέον Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Μιας πολιτικής που έχει άμεσες και δραστικές επιπτώσεις στους αγρότες της περιφέρειας και η οποία επηρεάζει και διαμορφώνει την εθνική αγροτική πολιτική.

Ο διάλογος και η σύνταξη ενός προγράμματος σύγχρονης και ολοκληρωμένης αγροτικής πολιτικής είναι μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο και κυρίως τους αγρότες, αλλά αποτελεί μια ευρύτερη υπόθεση που αφορά το σύνολο της κοινωνίας, αποτελεί δηλαδή εθνική υπόθεση, αφού για να εφαρμοσθούν οι τεχνοκρατικού χαρακτήρα λύσεις προέχει να εξασφαλισθούν ευρύτατες κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Καραμανλής δέσμευση του κόμματος μας είναι «η στήριξη του αγρότη, η ενδυνάμωση της περιφέρειας. Γιατί ισχυρή Ελλάδα σημαίνει δυναμική, αλλά και ισόρροπη ανάπτυξη. Ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα, ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες».

Κλειδί για την κατάκτηση της ολοκληρωμένης εθνικής ανάπτυξης είναι η Βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη με έμφαση στην ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση του αγροτικού χώρου, της ελληνικής γεωργίας και υπαίθρου.

Η Νέα Δημοκρατία με συνέπεια προς τους πολίτες και αίσθημα ευθύνης προς τους αγρότες μας διαμόρφωσε και δημοσιοποίησε το κυβερνητικό της πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη, που είναι η δέσμευση μας για την πολιτική που θα ακολουθήσει σε αυτόν τον κρίσιμο για την ελληνική κοινωνία και οικονομία τομέα.

Με κεντρικό προγραμματικό στόχο την φράση «στηρίζουμε τον αγρότη, δυναμώνουμε την περιφέρεια» διαμορφώσαμε τις κατευθύνσεις της πολιτικής μας που περιλαμβάνουν νέες πολιτικές, νέες ιδέες, νέους θεσμούς για ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αγροτική πολιτική που θα δημιουργήσει μια δυνατή παραγωγική βάση στον αγροτικό χώρο, ικανή να τροφοδοτήσει την επιθυμητή περιφερειακή ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή. Μια νέα αγροτική πολιτική που θα θέσει τις βάσεις για μια ανταγωνιστική αγροτική οικονομία, ικανή να ενισχύσει τα εισοδήματα των αγροτών, αλλά και να επιτύχει την ανασυγκρότηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο.

Οι κατευθύνσεις της αγροτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνουν:

 • Θεσμική και οργανωτική ανασυγκρότηση. Προτεραιότητα έχει η ανασυγκρότηση του Υπουργείου Γεωργίας και η εφαρμογή νέων θεσμών στήριξης των αγροτών.
 • Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των μηχανισμών στήριξης της αγροτικής οικονομίας και του έλληνα αγρότη. Κίνητρα για επενδύσεις. Κίνητρα για τους νέους αγρότες.
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Στήριξης των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, γεωργική έρευνα, εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας, πληροφόρηση, μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής κ.ά.)
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.
 • Πλήρη αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων που προσφέρονται από την ΚΑΠ και από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
 • Παραγωγή υψηλής ποιότητας πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή.
 • Δημιουργία των θεσμών και των προϋποθέσεων οργανικής διασύνδεσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τις επιχειρήσεις εμπορίας, επεξεργασίας και εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων.
 • Λήψη μέτρων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αγροτικό χώρο.
 • Ειδικής κλαδικές πολιτικές στη φυτική παραγωγή, την κτηνοτροφία, τα δάση και την αλιεία.
 • Δημιουργία αξιόπιστου συστήματος ουσιαστικής πληροφόρησης για την αποτελεσματική άσκηση της αγροτικής πολιτικής. Στο σύστημα αυτό εντάσσονται, μεταξύ άλλων, και τα διάφορα Μητρώα και η ολοκλήρωση τους (Αγροτών, Ελαιοκομικό, Αμπελουργικό, Σταφιδικό).

Οι στόχοι του προγράμματος μας:

 • Βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος με την αύξηση της παραγωγικότητας, με την παραγωγή προϊόντων ποιότητος, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανταγωνιστικών στην εσωτερική και διεθνή αγορά.
 • Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης με προστασία των φυσικών πόρων και με εφαρμογή μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Εξασφάλιση για τον καταναλωτή υγιεινών τροφίμων ποιότητας, σε αρμονία με τη ζήτηση.
 • Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής με ενεργή αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανασφάλειας.
 • Οι αγροτικές περιοχές της χώρας να μην υστερούν σε επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας και να καταστούν ελκυστικές, ως χώροι κατοικίας, επενδύσεων, οικονομικής δραστηριότητας και αναψυχής.