Γηροκομείο Αλεξανδρούπολης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

  1. τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  2. τον Υπουργό Οικονομικών
  3. την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
  4. την Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Ανέγερση Γηροκομείου στην Αλεξανδρούπολη

Κύριοι Υπουργοί.

Στην περιοχή δυτικά της Αλεξανδρούπολης και αμέσως δυτικότερα του Γ.Π.Νοσοκομείου λειτουργεί από 15ετίας, με 120 κατάκοιτους και 70 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, το Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.

Η ιδέα της χωροθέτησης σ’ αυτήν την περιοχή, ενός Γηροκομείου 100 θέσεων, θα αποδώσει στην πόλη και στο Νομό Έβρου ένα ολοκληρωμένο Κοινωφελές Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, που θα περιθάλπει πλήρως την Τρίτη Ηλικία.

Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρούπολης άρχισε να δραστηριοποιείται προς αυτό τον σκοπό και με αγορές αγροκτημάτων και με παραχώρηση έκτασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εξασφάλισε την απαιτούμενη έκταση 17 στρεμμάτων.

Η Ιερά Μητρόπολις εκπόνησε πλήρη σειρά μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε οικοδομική άδεια από την Πολεοδομία του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου για την ανέγερση του Νέου Γηροκομείου.

Για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης του Νέου Γηροκομείου, η Ιερά Μητρόπολις Αλεξ/πολης το συμπεριέλαβε στην Προγραμματική Σύμβαση την οποία είχε υπογράψει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με την Ιερά Σύνοδο και 13 Μητροπόλεις.

Για την ενεργοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης στο υπ΄αριθμ. 524/6-12-2007 τ. Υ.Π.Δ.Δ. ΦΕΚ, δημοσιεύτηκε η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης-υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, ενώ στο υπ΄αριθμ. 509/9-12-2008 τ. Υ.Π.Δ.Δ. ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης-υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Όμως: Στο σχεδιασμό χρηματοδότησης του Π.Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας–Θράκης στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση ανέγερσης Γηροκομείου.

Κατόπιν τούτων

Ερωτάστε Κύριοι Υπουργοί

  1. Προτίθεστε να χρηματοδοτήσετε την ανέγερση του Γηροκομείου από το Π.Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης μέσω του Ε.Σ.Π.Α.;
  2. Προτίθεται το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να παρέμβει, ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση ανέγερσης του εν λόγω Γηροκομείου από το Τομεακό του Πρόγραμμα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου