Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (2004)
Ομιλία στο Κοινοβούλιο - 1 (2005)
Ομιλία στο Κοινοβούλιο - 2 (2005)
Ομιλία στο Κοινοβούλιο - 3 (2005)
Ομιλία στο Κοινοβούλιο - 4 (2005)
Ομιλία στο Κοινοβούλιο (2005)
Με τον Πρωθυπουργό στην Βουλή (2005)
Ομιλία στο Κοινοβούλιο (2006)
Ομιλία στο Κοινοβούλιο - 1 (2006)
Με τον Υπουργό Πολιτισμού κ.Γεώργιο Βουλγαράκη (2006)