Εγκαίνια AlExpo
Συνάντηση με περιφερειακούς διευθυντές
Συνέδριο Ευγενίδιου Ιδρύματος
Συνέδριο στο Ίδρυμα Ευγενίδου
Συνέντευξη Τύπου με Διαπιστευμένους Συντάκτες