Φόρτωση κενών ρυμουκλούμενων πάνω σε ΦΙΧ αυτοκίνητα

Αθήνα, 22/7/10

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΘΕΜΑ: «Φόρτωση κενών ρυμουλκουμένων πάνω σε ΦΙΧ αυτοκίνητα»

Με το με αρ. πρωτ. Β1/8659/881/15-2-10 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων διευκρινίζεται ότι σειρά εγκυκλίων που αφορούσαν τη φόρτωση κενών ρυμουλκουμένων οχημάτων επάνω σε ΦΔΧ αυτοκίνητα δεν έχουν εφαρμογή όταν τα υπόψη ΦΔΧ αυτοκίνητα ευρίσκονται εντός λιμενικού χώρου και στα πλοία.

Επειδή ανάλογες περιπτώσεις αντιμετωπίζουν και τα ΦΙΧ και δεν διευκρινίζεται από την ανωτέρω εάν και αυτά εμπίπτουν στη μη εφαρμογή

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Ισχύει το ίδιο καθεστώς και για τα ΦΙΧ εντός του λιμενικού χώρου και στα πλοία ;
  • Προτίθεται να προβεί σε έγγραφη διευκρίνιση και για τα ΦΙΧ, όπως έγινε και με τα ΦΔΧ;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ