Ευχαριστήριο για Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και δημόσια τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με τα μέλη του αλλά και ιδιαίτερα τον Δικηγόρο κ. Γαβριηλίδη Ευθύμιο Γ.Γ. της Ν.Ο.Δ.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης και Αναπληρωτή Γραμματέα Ε.Κ.Ο. Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, για την σημαντική στήριξη που μου προσέφεραν, όταν σε μία περιπέτεια υγείας της μητέρας της συζύγου μου, εκτός από την ηθική υποστήριξη συγκέντρωσαν και τις απαραίτητες ποσότητες αίματος ώστε να μπορέσει τελικά να προβεί με επιτυχία σε μία σοβαρή επέμβαση.