Ερώτηση του Βουλευτή σχετικά με τις οδηγίες για μη έγκριση διαγωνισμών από τη Γ. Γ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων και τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με τις οδηγίες για μη έκγριση διαγωνισμών από τη Γ.Γ.Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

Από το Γραφείο Τύπου

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

  • τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με οδηγίες για μη έγκριση διαγωνισμών από τη Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

Η Γ. Γ. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού των Νομών το υπ’ αριθμόν 19718/1331/15.4.2010 έγγραφο με το οποίο παρέχονται οδηγίες για μη έγκριση διαγωνισμών με ποσοστά έκπτωσης κάτω του 20%.

Το έγγραφο αυτό, όπως επισημαίνουν και οι Σύνδεσμοι Πτυχιούχων Εργοληπτών Νομών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αντίκειται σε κύρια και καίρια ζητήματα αρχών και υφιστάμενων νομοθετικών διατάξεων.

Κατ’ αρχήν οι επικαλούμενες στο έγγραφο δύο περιπτώσεις νομολογίας, είναι τουλάχιστον ατυχείς, διότι η μεν πρώτη (1999) αναφέρεται και αντιστοιχεί σε διατάξεις προϋφιστάμενες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η δε άλλη αναφέρεται σε υπόθεση που δεν τελεσιδίκησε.

Άξια αναφοράς, εν προκειμένω, είναι η Εγκύκλιος 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. Πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443/26.7.2006), η οποία εκδόθηκε εν όψει εφαρμογής του Ν. 3481/2006. Με την εγκύκλιο αυτή επισημαίνεται ότι παρατηρήθηκε καταχρηστική σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμογή της δυνατότητας ακύρωσης από τις Αναθέτουσες Αρχές του διαγωνισμού, «οι οποίες αγνοώντας τον ίδιο τον νόμο που έθεσε (μέσω της απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που εκδόθηκε σε εκτέλεσή του) ως εύλογο όριο προσφοράς την έκπτωση 12%, ακύρωσαν διαγωνισμούς με εκπτώσεις 20% και ακόμη ανώτερες, επικαλούμενες ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις σε άλλα παρόμοια έργα. Όμως η απερίσκεπτη συμπεριφορά κάποιων εργολάβων, που προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις σε κάποια έργα, δεν μπορεί να θεωρείται ως μέτρο σύγκρισης για όλα τα έργα, πρακτική που δεν είναι σύμφωνη με το πνεύμα του νόμου και υπονομεύει την προσπάθεια του Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ που επιδιώκει την υποβολή λογικών προσφορών, που παίρνουν υπόψη τους τα νέα Ενιαία Τιμολόγια, με τα οποία ως γνωστόν μειώθηκαν αρκετά (περίπου 30%) οι τιμές των Αναλυτικών Τιμολογίων και ορίσθηκε με εύλογο τρόπο το κόστος του έργου».

Η πολιτεία δια της Βουλής ψήφισε την ισχύουσα και εφαρμοζόμενη Νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας, προβλέφθηκε και επιβλήθηκε ως όριο το ποσοστό έκπτωσης 12%, το οποίο θεωρήθηκε επαρκές και ασφαλές για την ποιοτική και έγκαιρη εκτέλεση ενός έργου, πέραν δε του ορίου αυτού η κατασκευή του έργου κρίνεται επισφαλής και ζητούνται ιδιαίτερα αυξημένες πρόσθετες εγγυήσεις.

Ενόψει της κρισιμότητας της περιόδου, κατά την οποία χιλιάδες εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του κλάδου περιμένουν να προσληφθούν ενόψει της έναρξης κάποιου έργου, που εκτελεσμένα έργα δεκάδων εκατομμυρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα παραμένουν απλήρωτα στις εργοληπτικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα ρευστότητας μέχρι και πτωχεύσεων και που απαιτείται στοιχειώδης στήριξη και ενίσχυση της ανάπτυξης και της προώθησης της εργασίας και με σεβασμό στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα της παροχής οδηγιών από τη Γ. Γ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού των Νομών για μη έγκριση διαγωνισμών με ποσοστά έκπτωσης κάτω του 20% και την απόσυρση του ανάλογου εγγράφου.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ