Ερώτηση του Βουλευτή για τη μη ένταξη του ΔΠΘ στα ΠΕΠ

Ο Βουλευτής Ν.Έβρου κ.Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος,κατέθεσε ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτωνκαι στον Υπουργό Εσωτερικών,Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επισυνάπτεται το κείμενο της επερώτησης:

Αθήνα, 6-5-2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

  • την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
  • τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: «Μη ένταξη έργων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)»

Με ομόφωνη απόφαση της η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και τη δυσαρέσκεια για την απόφαση που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για ένταξη στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) ενός και μόνου έργου, ύψους 20.000.000 Ευρώ.

Η ακύρωση προηγουμένων αποφάσεων που αφορούσαν την ένταξη δύο τουλάχιστον ή και τριών έργων ύψους 50.000.000 Ευρώ και η ουσιαστική ανατροπή του προγραμματισμού της ίδιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία από τον Αύγουστο του 2009 είχε προκηρύξει δύο έργα του Πανεπιστημίου ύψους 40.000.000 Ευρώ, δημιουργεί τη βάσιμη υποψία ότι η τεράστια περικοπή της χρηματοδότησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, οδηγεί σε συρρίκνωση της προοπτικής του και ουσιαστική οπισθοδρόμηση του.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Εάν προτίθενται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επανενταχθούν τα προγραμματισθέντα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση της αποστολής του, στην οποία μέχρι σήμερα επάξια ανταποκρίθηκε.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου