Ερώτηση για την Ένταξη Νέων Αγροτών στο Μέτρο 112

Ο Βουλευτής Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε ερώτηση στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την ένταξη Νέων Αγροτών στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών».

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ένταξη Νέων Αγροτών στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών»

Κυρία Υπουργέ,

Στόχος του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων αγροτών μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Με βάση και σύμφωνα αυτό το Μέτρο, 8.500 νέοι αγρότες υπέβαλαν αιτήσεις για ένταξη. Μετά την εξέταση των αιτήσεων, με τρόπο αντικειμενικό και απόλυτα αξιοκρατικό, ενεκρίθησαν περίπου 2.800 και εκρίθησαν επιλαχόντες οι 5.000, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, άρα ήταν δικαιούχοι, αλλά ανέμεναν τις συμπληρωματικές πιστώσεις για πλήρη ένταξη, μέσω μεταφοράς κονδυλίων. Μεταφορά κονδυλίων που ήδη είχε εγκριθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Η απόφαση αυτή ήταν απόλυτα σωστή, αφενός μεν γιατί το μέτρο είναι επιβεβλημένο για την ανάπτυξη της γεωργίας, τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και αφετέρου γιατί δεν μπορεί να εγκαταλείπεις 5.000 νέους αγρότες, που έχουν ήδη εγκατασταθεί στη γεωργία και ήδη έχουν αρχίσει να επενδύουν στη νέα τους εργασία. Τη στιγμή μάλιστα που ήδη υπάρχουν χρήματα στη διάθεση του Υπουργείου.

Η δικαιολογία ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν δέσμευσε τα απαιτούμενα κονδύλια, παρότι υποκρύπτει το στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν κρίνεται ικανοποιητική. Η δε απόφαση επαναπροκήρυξης του προγράμματος Νέων Αγροτών, πέραν της ταλαιπωρίας και των εξόδων που θα υποβληθούν εκ νέου οι ενδιαφερόμενοι, για τη σύνταξη για άλλη μια φορά των μελετών, εμπεριέχει και τον κίνδυνο να είναι εκ των προτέρων αποκλεισμένοι, λόγω του ορίου του 14μήνου, που είναι απαραίτητο για να κριθεί κάποιος δικαιούχος, από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης.

Είναι άδικο και επιζήμιο για την πορεία της Ελληνικής Γεωργίας, για λόγους γραφειοκρατικούς και πολιτικούς, 5.000 νέοι αγρότες (εκ των οποίων 103 στο Νομό Έβρου) να αποκλείονται από το μέτρο αυτό. Να αποτρέπονται από την επιστροφή και παραμονή στην ύπαιθρο και να εντείνονται τα επαγγελματικά τους αδιέξοδα.

Κατόπιν τούτων

Ερωτάστε Κυρία Υπουργέ

  1. Τι προτίθεστε να πράξετε να επιλυθεί άμεσα το προαναφερόμενο πρόβλημα των 5.000 επιλαχόντων δικαιούχων του προγράμματος εγκατάστασης νέων αγροτών;
  2. Ποιός ο βαθμός προτεραιότητας της πολιτικής σας στον τομέα της στήριξης των νέων αγροτών και με ποιές ενέργειες αυτή τεκμηριώνεται;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου