Ερώτηση για Τελωνείο Καστανεών

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή νέου Συνοριακού Σταθμού Καστανεών Έβρου

Με το 13511/18.12.2002 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, έχει ανατεθεί στην ΚΕΔ η προώθηση διαδικασίας κατασκευής του Νέου Συνοριακού Σταθμού Καστανεών που περιλαμβάνει το Τελωνείο και τον Αστυνομικό Σταθμό Ελέγχου Διαβατηρίων.

Ο μέχρι σήμερα Συνοριακός Σταθμός Καστανεών βρίσκεται στο Βόρειο τμήμα του Ν.Έβρου, 450 περίπου μέτρα από την οριογραμμή με την Τουρκία.

Με το ΠΔ 207/25-08-2000 ιδρύθηκε το Τελωνείο Β΄ Τάξης 24ωρης λειτουργίας με τίτλο «ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ», με έδρα το ομώνυμο σημείο Εισόδου-Εξόδου.

Επειδή είναι βέβαιο ότι:

  1. Η νέα κατασκευή θα εξυπηρετεί τις λειτουργίες του Συνοριακού Σταθμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συνθήκης SCHENGEN.
  2. Η κατασκευή του νέου Συνοριακού Σταθμού Καστανεών, θα βελτιώσει κατά πολύ τη σημερινή (απαράδεκτη) εικόνα της εισόδου της Ευρώπης και θα έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης σαφώς μεγαλύτερου αριθμού διερχομένων με σωστές συνθήκες ενδελεχών τελωνειακών και αστυνομικών ελέγχων.
  3. Με την επόμενη διεύρυνση της ΕΕ, που αφορά την Βουλγαρία και την Ρουμανία και τη σύνδεση της με την Τουρκία, θα έχουμε ραγδαία αύξηση του αριθμού των διερχομένων.
  4. Έχουν γίνει όλες οι προκαταρκτικές ενέργειες, που αφορούν την έναρξη κατασκευής του έργου, όπως προκύπτει από το με αρ.πρωτ. 6109/2123/65.900 της 23.06.2004 έγγραφο της ΚΕΔ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εάν και πότε προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη κατασκευής του νέου Συνοριακού Σταθμού Καστανεών.