Ερώτηση για εργαζομένους στην πρώην ΟΑ (Γερμανία)

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

  • τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
  • τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση εργαζομένων στον πρώην Δημόσιο Εθνικό Αερομεταφορέα στους εκτός Ελλάδας κλάδους του

Κύριοι Υπουργοί.

Μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του πρώην Δημόσιου Εθνικού Αερομεταφορέα (Ολυμπιακή Αεροπορία) και μεταβολή του σε Olympic Air, οι απασχολούμενοι στους κλάδους της στο Εξωτερικό, αντιμετωπίζουν μια κατάφωρη αδικία σε σχέση με τους πρώην συναδέλφους τους, οι οποίοι εργάζονταν σε αντίστοιχες υπηρεσίες του εσωτερικού.

Συγκεκριμένα, στη Γερμανία η ΟΑ απασχολούσε με σχέση εργασίας σύμβασης αορίστου χρόνου, 69 υπαλλήλους. Ο χρόνος εργασίας τους κυμαίνεται από 10 έως και 35 χρόνια.

Με τις ρυθμίσεις που προβλέπει η ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Αερομεταφορέα, οι παραπάνω εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν την ίδια αποζημίωση με τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Απελύθησαν με αποζημίωση μόλις 2,5 μηνιαίων μισθών. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπάλληλοι ομοιόβαθμοι δύο κατηγοριών.

Κατόπιν τούτων

Ερωτάστε Κύριοι Υπουργοί

Προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την αδικία και να εξομοιώσετε τους απολυμένους εργαζόμενους στην πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία στο Εξωτερικό με τους συναδέλφους τους στην Ελλάδα, όσον αφορά τους όρους απόλυσης τους;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου