Ερώτηση για ακινητοποιημένα οχήματα των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια.

ΘΕΜΑ: Ακινητοποιημένα οχήματα των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης.

 

Η επιχείρηση θωράκισης των συνόρων της χώρας μας έναντι των παρανόμων μεταναστευτικών ρευμάτων και η ουσιαστική διαχείριση τωνεπιμέρους εκφάνσεων του μεταναστευτικού ζητήματος, με την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της ΑνατολικήςΜακεδονίας και της Θράκης με την ονομασία «ΑΣΠΙΔΑ» από τις αρχές Αυγούστου του 2012 από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη έχει ήδη θετικά θεαματικά αποτελέσματα. Η ανάσχεση των μεταναστευτικώνροών στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα, επιδίωξη της συγκεκριμένης επιχείρησης, επιτυγχάνεται και καταγράφεται καθημερινά.

Στην όλη αυτή προσπάθεια που καταβάλλεται συμβάλλουν όλες οι δυνάμεις και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, πολλές φορές και με αντίξοες συνθήκες.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ο μεγάλος αριθμός των ακινητοποιημένων οχημάτων.

Συγκριμένα η κατάσταση στο Νομό Έβρου έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Φερών

47

13

Τυχερού

23

9

Σουφλίου

26

10

Μεταξάδων

2

0

Ισαακίου

30

7

Χειμωνίου

64

9

Φυλακίου

1

0

ΣΥΝΟΛΟ

193

48

Ο μεγάλος αριθμός των ακινητοποιημένων οχημάτων, που συνεχώς αυξάνεται, κινδυνεύει να οδηγήσει στην αναστροφή του θετικού αποτελέσματος και στην αποτυχία της όλης επιχείρησης.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη πως και πότε προτίθεται να αντιμετωπίσει το υπάρχον πρόβλημα της ακινησίας των οχημάτων, κυρίως στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου