Επιτροπή Πολιτιστικών, Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (PABSEC)

Ο Βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (PABSEC), επανεξελέγη ΟΜΟΦΩΝΑ Πρόεδρος, της Επιτροπής Πολιτιστικών, Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της PABSEC, κατά τη 34η Συνεδρίαση της ως άνω Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα στις 22 Οκτωβρίου 2009, στην Θεσσαλονίκη.