Επίλυση οικονομικού προβλήματος παραγωγών στο Ν. Έβρου, λόγω μη πληρωμής της παραδοθείσας παραγωγής

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επίλυση οικονομικού προβλήματος παραγωγών στο Νομό Έβρου, λόγω μη πληρωμής της παραδοθείσας παραγωγής τους

Σε δεινή οικονομική κατάσταση και αδιέξοδο έχουν περιέλθει περίπου τριακόσιοι (300) παραγωγοί χωριών της περιοχής Ορεστιάδας (Ρίζια, Νεοχώρι, Καστανιές, Κέραμος, κ.α.) εξαιτίας της μη πληρωμής τους από ιδιωτική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην περιοχή και αφού παρέλαβε την φετινή εσοδεία τους (καλαμπόκι), δήλωσε αδυναμία εξόφλησης τους.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την ποσότητα περίπου έξη χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) τόνων καλαμποκιού, που αφού παραδόθηκαν στην ιδιωτική εταιρεία και έμεινε ένα ποσό περί τα πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) Ευρώ προς εξόφληση στους ανωτέρω παραγωγούς (σχεδόν το σύνολο της αξίας), η εν λόγω εταιρεία λόγω προβλημάτων με τις Τράπεζες διέκοψε τις πληρωμές.

Η παραδοθείσα σοδειά καλαμποκιού, που αποτελεί το μοναδικό εισόδημα των παραγωγών, που από την αποπληρωμή της περιμένουν να συντηρηθούν και παράλληλα, να είναι και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, βρίσκεται σε αποθήκες υπό καθεστώς ΠΑΕΓΑ.

Οι μη πληρωθέντες παραγωγοί έχουν προσφύγει με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων στα αρμόδια δικαστήρια προκειμένου να τους αποδοθεί η παραγωγή τους, ώστε να διαφύγουν από το τραγικό οικονομικό αδιέξοδο. Δυστυχώς, όμως, οι διαδικασίες είναι και χρονοβόρες και μη ασφαλούς ευνοϊκής έκβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καλαμπόκι που βρίσκεται αποθηκευμένο και αποτελεί το ενέχυρο προς τις Τράπεζες είναι εξαιρετικά ευπαθές προϊόν και οι συνθήκες αποθήκευσης του, δεν εξασφαλίζουν μακροβιότητα πέραν των δεκαπέντε περίπου ημερών. Έτσι, εάν δεν πωληθεί ΑΜΕΣΑ, δεν θα αποτελεί πλέον για τις Τράπεζες εγγύηση. Αντίθετα, με την παράδοση του στους «ουσιαστικά» δικαιούχους παραγωγούς, και απόδοση δικαίου επιτυγχάνεται, και το μεγάλο πρόβλημα των θιγόμενων αγροτών απαλύνεται, και ζημία στις Τράπεζες δεν υφίσταται.

Μετά τα παραπάνω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εάν προτίθεται να αναλάβει τις όποιες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που θα επιλύσουν το πρόβλημα με τον καλύτερο και ταχύτερο τρόπο.