Επιλογή στελεχών α' & β' βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

«Επιθυμούμε στελέχη με ισχυρή προσωπικότητα, πείρα, επιστημονική και διδακτική κατάρτιση.»

Η Κυβέρνηση τόσο κατά τον προγραμματικό σχεδιασμό, όσο και από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των αρμοδιοτήτων της, ήταν σαφής αναφορικά με το θέμα του έμψυχου δυναμικού της εκπαίδευσης και ειδικότερα των στελεχών της.

«Επιθυμούμε στελέχη με ισχυρή προσωπικότητα, πείρα, επιστημονική και διδακτική κατάρτιση».

Με βάση αυτούς τους άξονες, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό νομοσχέδιο, με σεβασμό στην ελληνική παιδεία και στους Έλληνες εκπαιδευτικούς.

Το παρόν νομοσχέδιο πέρα από τα ειδικότερα ζητήματα, τα οποία διαχειρίζεται, αποτελεί δείγμα πολιτικής επιλογής.Επιλέγουμε να απεγκλωβίσουμε τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης από περιστασιακές και ευκαιριακές σχέσεις και συσχετισμούς. Διαψεύδουμε περίτρανα τα λιγόψυχα και άνευ αντικειμένου επιχειρήματα της αντιπολίτευσης για κατευθυνόμενες επιλογές και βολέματα. Και τους τα επιστρέφουμε ακέραια.

Αυτή η Κυβέρνηση πιστεύει και προστατεύει την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη. Και την κάνει νόμο. Στόχος μας είναι η σταδιακή, αλλά πλήρης αποκατάσταση του «Κράτους Δικαίου», του κράτους που θα είναι ικανό και αυτοδύναμο να παρέχει σε όλα τα μέλη του τις ίδιες ευκαιρίες και θα τα αντιμετωπίζει με ισότητα και ισονομία.

Κατ’ αρχήν είναι αυτονόητο - και παράλληλα απαράδεκτο που τόσο καιρό υπήρξε αδράνεια σε αυτόν τον τομέα – ότι η παιδεία χρήζει ιδιαίτερης πολιτικής μέριμνας. Οι καιροί είναι δύσκολοι και πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από την οικονομική – υλική βοήθεια, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εκπαίδευση.

Ναι, με βεβαιότητα φροντίζουμε και πρέπει να φροντίζουμε ακόμη περισσότερο την αποζημίωση των εκπαιδευτικών λειτουργών, όμως εξίσου σημαντική είναι και η ανύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης, με τη στελέχωση με εκπαιδευτικούς που θα διαθέτουν κύρος, μόρφωση και παιδαγωγική κατάρτιση, διδακτική εμπειρία μέσα στην τάξη, αλλά παράλληλα θα είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας με λόγο και δυναμική και όχι σιωπηλοί και απομονωμένοι φορείς μιας «ιερής» αποστολής.

Έτσι, με το νέο νομοσχέδιο καθιερώνεται ένα καινοτόμο σύστημα διοίκησης χαρακτηριστικά γνωρίσματα του οποίου θα είναιη εμπειρία, η εμπιστοσύνη και η συνεχής αξιολόγηση.

Συνοπτικά αναφέρω

 • την τετραετή θητεία των στελεχών,
 • την επαρκή υπηρεσιακή και διδακτική εμπειρία,
 • την πρόβλεψη σταδιακής εξέλιξης,
 • την αδιάβλητη γραπτή διαδικασία για την επιλογή ανώτερων στελεχών εκπαίδευσης και
 • την διαρκή αξιολόγησή τους.

Κύριος στόχος του παρόντος σχεδίου νόμου, όπως αναφέρεται με σαφήνεια άλλωστε και στην αιτιολογική έκθεση, είναι η εφαρμογή ενός συστήματος επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης που να εξασφαλίζει κύρος και συνέχεια στη διοίκηση και καθοδήγηση της εκπαίδευσης, που είναι απαραίτητος όρος για την αποτελεσματικότητά της.

Ειδικότερα,

 • υιοθετούνται πίνακες επιλογής στελεχών,
 • συγκροτείται συμβούλιο επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης,
 • καθορίζονται τα κριτήρια και μια ξεκάθαρη διαδικασία επιλογής,
 • ορίζεται με σαφήνεια η τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας,
 • οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής,
 • η αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των στελεχών και
 • ρυθμίζονται επιμέρους θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο λαμβάνεται πρόνοια

 • για θέματα σχολικής στέγης και μαθητικών κατασκηνώσεων,
 • για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές σε κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές, με την αξιοποίηση έργων που είχαν πραγματοποιηθεί ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.
 • Καθορίζεται πλέον ρητά το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ως καθολικός διάδοχος του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως και ορθολογικά το έργο του.
 • Αποκαθίστανται εκκρεμότητες που είχαν προκύψει με τη χρηματοδότηση που είχε πραγματοποιηθεί προς τα Πανεπιστήμια, ενόψει Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), καθώς και με άλλα ζητήματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Κρίσιμη πολιτικά επίσης κρίνεται η προσθήκη στο άρθρο 15 του ν. 3404/2005, που προβλέπει η τροπολογία αναφορικά με την πλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν μετά από διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων, από την κατηγορία υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ΤΕΙ από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων Πανεπιστημίου. Με τη ρύθμιση αυτή αποκαθίσταται η δικαιοσύνη και η ισονομία που διαταρασσόταν σε διάφορες περιπτώσεις, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας κατατακτηρίων εξετάσεων. Ενόψει μάλιστα της λεγόμενης «ανωτατοποίησης» των ΤΕΙ, δεν συντρέχει λόγος διαφορετικής μεταχείρισης, που οδηγεί μάλιστα σε αντίθετα αποτελέσματα πολλές φορές, μέχρι και στη στέρηση του δικαιώματος κατατάξεως από άλλους πτυχιούχους που πέτυχαν στις εξετάσεις.

Εδώ και δύο χρόνια η Κυβέρνηση προχωρά την προσπάθειά της για την αναμόρφωση των ελληνικών δομών. Το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, οι πολίτες μας, βρίσκονται στο κέντρο, είναι το σημείο αφετηρίας, αλλά και ο τελικός αποδέκτης της πολιτικής μας.

Το παρόν νομοσχέδιο με σεβασμό σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα φροντίζει για την προετοιμασία και την επιλογή άξιων και ικανών στελεχών για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ρυθμίζει διάφορα θέματα αναφορικά με τη διοίκησή της.

Με αυτό το σκεπτικό υπερψηφίζω το αυτό το νομοσχέδιο.