Επίκαιρη Ερώτηση για Αναδασμό Χιονάδων και Ελαφοχωρίου

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Αναδασμός στα αγροκτήματα Δημοτικών Διαμερισμάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου Νομού Έβρου

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα της γεωργίας στη χώρα μας είναι το μικρό μέγεθος της εγγείου ιδιοκτησίας. Το μέσο μέγεθος της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι περίπου 40-45 στρέμματα, η οποία είναι τεμαχισμένη σε 5-6 τεμάχια κατά μέσο όρο. Το πρόβλημα αυτό της εγγείου ιδιοκτησίας έρχεται να λύσει ο αναδασμός ο οποίος μέσω της ορθολογικής διάταξης συγκεντρώνει τη διάσπαρτη ιδιοκτησία σε ένα αγροτεμάχιο κανονικού σχήματος, το οποίο με την παράλληλη κατασκευή έργων παραδίδεται στον ιδιοκτήτη προς καλλιέργεια. Έτσι επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη μεταξύ των οποίων είναι και αύξηση του καθαρού εισοδήματος των παραγωγών.

Επιπλέον είναι γνωστό ότι κατά μέσο όρο την οκταετία 1996-2003 ολοκληρώθηκαν 70.000 στρέμματα ανά έτος, και υπολείπονται άλλα 8.000.000 στρέμματα προς αναδασμό.

Στο Νομό Έβρου υπάρχει έτοιμη και εγκεκριμένη μελέτη προς δημοπράτηση του Αναδασμού με παράλληλα έργα κατασκευής δικτύου δρόμων και στραγγιστικών τάφρων στα αγροκτήματα Δημοτικών Διαμερισμάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου, έκτασης 15.500 στρεμμάτων και συνολικού προϋπολογισμού 2.215.000 Ευρώ.

Με δεδομένη και διακηρυγμένη τη βούληση του Υπουργείου για επιτάχυνση των αναδασμών και τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου, σε συνδυασμό με την ωριμότητα της μελέτης, καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης είτε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, είτε από Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου, ο κ. Υπουργός

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Εάν και πότε προτίθεται να προβεί στη χρηματοδότηση του εν λόγω αναδασμού.