Επιδότηση αγοράς κατοικίας υπαλλήλων ΟΤΑ προβληματικών περιοχών

Ο Βουλευτής Ν. Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος,κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,σχετικά με την επιδότηση αγοράς κατοικίας υπαλλήλων ΟΤΑ προβληματικών περιοχών.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: «Επιδότηση αγοράς κατοικίας υπαλλήλων ΟΤΑ προβληματικών περιοχών»

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3320/2005, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 16 του ν. 3801/2009 και 21 του Ν. 3448/2006, προβλέπεται η επιδότηση κατοικίας σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, οι οποίοι τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται – μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής, εφόσον, μετά από πενταετή παραμονή, δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμα δεκαετία και προβούν σε αγορά κατοικίας ή σε ανέγερση κατοικίας επί ιδιόκτητου οικοπέδου στην περιοχή αυτή.

Ειδικά όσον αφορά για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ με την ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη επέρχεται μεταβίβαση της αρμοδιότητας επιδότησής τους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η μεταβίβαση αυτή όμως για είναι δίκαια αλλά και υλοποιήσιμη πρέπει να συνοδεύεται και με τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 102 παρ. 5 του Συντάγματος.

Στην περίπτωση της μη μεταφοράς των αντίστοιχων πόρων, οι Δήμοι των προβληματικών περιοχών θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη αυτή οικονομική υποχρέωση με ίδιους πόρους, γεγονός που για τους προϋπολογισμούς των Δήμων είναι δυσβάσταχτο αλλά και σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτο λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι να μη λαμβάνουν τελικά το ποσό της επιδότησης που δικαιούνται.

Κατόπιν όλων αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Εάν προτίθεται να μεταφέρει στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού των προβληματικών περιοχών τους απαιτούμενους πόρους, προκειμένου να μπορέσουν οι τελευταίοι να καλύψουν τα ποσά για την επιδότηση κατοικίας προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους τους που το δικαιούνται, όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου