Επανασύσταση της Αγροφυλακής και αποκατάσταση των επιτυχόντων στο διαγωνισμό του 1993

Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης

Θέμα: Επανασύσταση της Αγροφυλακής και αποκατάσταση των επιτυχόντων στην Αγροφυλακή στο διαγωνισμό του 1993.

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί πολλά προβλήματα, που έχουν σχέση με διενέξεις μεταξύ αγροτών σε ότι αφορά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Προβλήματα που διογκώθηκαν μετά την κατάργηση της Αγροφυλακής. Είναι διάχυτη η εντύπωση στους πληθυσμούς της ελληνικής υπαίθρου, ότι η Αγροφυλακή επιτελούσε ένα σημαντικό έργο, διασφαλίζοντας τις ομαλές σχέσεις και την απόδοση της δικαιοσύνης μεταξύ των ανθρώπων της αγροτικής ενασχόλησης. Αντίθετα η απουσία του εν λόγω σώματος ασφαλείας συσσώρευσε προβλήματα και ανάγκες, που δεν παρατηρούσαμε στο παρελθόν.

Από την άλλη πλευρά μετά από συγκεκριμένες διαδικασίες διαγωνισμού το 1993, η τότε κυβέρνηση προχώρησε στην κατάρτιση καταλόγου επιτυχόντων 1200 νέων Αγροφυλάκων ( Αρ. ΦΕΚ 25, 8 Σεπτεμβρίου 1993 ), μετά από διαδικασίες αξιολόγησης.

Η κυβέρνηση που προέκυψε μετά τις εκλογές του 1993 όχι μόνο δεν προχώρησε στην πρόσληψη των επιτυχόντων, αλλά παράλληλα αποφάσισε και την κατάργηση της Αγροφυλακής. Η περαιτέρω νομική δικαίωση των επιτυχόντων δεν είχε αποτέλεσμα γιατί έβρισκε αντίθετη την εφαρμογή της στην βούληση της πολιτικής εξουσίας των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Γεγονός είναι ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη αδικία δημιούργησε σωρεία κοινωνικών προβλημάτων τόσο στους τότε «επιτυχόντες», όσο και στις οικογένειές τους, αναγκάζοντάς τους να κινούνται επί σειρά ετών μέσω δικαστικών οδών , αναμένοντας τη δικαίωσή τους. Παράλληλα όλοι αυτοί οι πολίτες έμειναν σε μεγάλο βαθμό χωρίς επαγγελματική αποκατάσταση, στην προσπάθειά τους να δικαιωθούν.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός

Πρώτον εάν προτίθεται να επανασυστήσει την Αγροφυλακή. Με βάση τα νέα δεδομένα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τον έλεγχο των καλλιεργειών (έλεγχοι βιολογικών καλλιεργειών, καλλιέργειες μεταλλαγμένων κλπ) ο ρόλος της λειτουργίας ενός αναλόγου σώματος ασφαλείας είναι ουσιαστικότερος από ποτέ.

Και δεύτερον αν προτίθεται να αποκαταστήσει την αδικία των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ εις βάρος των 1200 «επιτυχόντων» στην Αγροφυλακή το 1993. Η πρόσληψη των εν λόγω πολιτών θα συνιστούσε μια σοβαρή ικανοποίηση του αισθήματος δικαιοσύνης , δίνοντας στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ότι η κυβέρνηση διασφαλίζει τις προϋποθέσεις ενός κράτους δικαίου.