Επαγγελματικά δικαιώματα και πρακτική άσκηση αποφοίτων ΕΠΑΣ

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τα Επαγγελματικά δικαιώματα και πρακτική άσκηση αποφοίτων ΕΠΑΣ.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Επαγγελματικά δικαιώματα και πρακτική άσκηση αποφοίτων ΕΠΑΣ»

Με την εφαρμογή του Νόμου 3475/2006, και τη δημιουργία των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, δημιουργήθηκαν διάφορα ερωτηματικά, προβληματισμοί και ανησυχίες στον χώρο της Παιδείας. Σήμερα, που υπάρχουν πλέον απόφοιτοι αυτών των σχολών, προκύπτουν κάποια εξίσου σημαντικά ζητήματα.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Νόμο (άρθρο 12) , οι απόφοιτοι ΕΠΑΣ αποκτούν πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών, επιπέδου 3, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος με την ανάλογη σχετική προϋπηρεσία. Πώς όμως θα αποκτήσουν αυτήν την προϋπηρεσία, εφόσον δεν έχει θεσμοθετηθεί η πρακτική τους άσκηση;

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, καθορίζονται από το Ν.2009/1992, αρ. 6, παρ.3. Όταν έχουν δημιουργηθεί νέες σχολές και έχουν καταργηθεί πολλές από τις παλιές των ΤΕΕ, κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος Νόμος είναι ξεπερασμένος και χρειάζεται ανανέωση.

Τέλος, με ποια εφόδια θα δώσουν οι μαθητές των ΕΠΑΣ, εξετάσεις για την βεβαίωση άσκησης άδειας επαγγέλματος, όταν σε πολλές ΕΠΑΣ χάθηκαν αμέτρητες διδακτικές ώρες; (ενδεικτικά αναφέρω ότι στην ΕΠΑΣ Αλεξανδρούπολης, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, μέχρι τον Ιανουάριο του 2010, δεν πραγματοποιούνταν περίπου οι μισές διδακτικές ώρες σε πολλές ειδικότητες, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών).

Κατόπιν τούτων

Ερωτάται η κ. Υπουργός

  1. Πότε θα εκχωρηθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑΣ;
  2. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε να θεσμοθετηθεί πρακτική άσκηση για τους αποφοίτους ΕΠΑΣ;
  3. Πως μπορεί να διασφαλιστεί η αρχής της ισότητας των εξεταζομένων για απόκτηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όταν κάποιοι μαθητές έχουν παρακολουθήσει ελάχιστες ώρες μαθημάτων;
  4. Υπάρχει πρόβλεψη για την ασφαλιστική κάλυψη των αποφοίτων κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου