Ενταγμένα έργα Νομού Έβρου στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε ερώτηση στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα ενταγμένα έργα Νομού Έβρου στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Ενταγμένα έργα Νομού Έβρου στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» είχε ως στόχο τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης των αγροτικών υποδομών προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, τον εμπλουτισμό και διαφύλαξη του δασικού πλούτου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Στα πλαίσια του προγράμματος οι Δήμοι του Νομού Έβρου υπέβαλλαν αιτήσεις προτείνοντας την ένταξη ζωτικών έργων για την περιοχή. Σε αυτή τη φάση κάποια έργα έχουν ήδη ενταχθεί και κάποια βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης των προτάσεών. Το Πρόγραμμα όμως βρίσκεται σε στασιμότητα, χωρίς να πραγματοποιείται καμία ενέργεια από το Υπουργείο είτε χρηματοδότησης των ήδη εγκεκριμένων έργων, είτε έγκρισης των προτάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρω κάποια ενταγμένα έργα όπως «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Δ. Νεοχωρίου με οικισμό Παταγής στο Δήμο Ορεστιάδας», «Βελτίωση βατότητας βόρειου κεντρικού αγροτικού δρόμου στο Τ.Δ. Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας προς Τ.Δ. Στέρνα του Δήμου Βύσσας», «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Τραϊανούπολης Ν. Έβρου», «Κατασκευή Συνδετηρίας οδού Αισύμης Πατάρων Φράγματος Δήμου Αλεξανδρούπολης», « Κατασκευή Συνδετηρίας οδού Άβαντα Κίρκης» και πολλά άλλα παρεμφερούς αντικειμένου.

Επίσης, για πολύ σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας, αντικατάστασης επιφανειακών δικτύων άρδευσης με υπόγεια, ανάπλασης οικισμών και αποκατάστασης κτιρίων έχουν υποβάλλει τις προτάσεις τους ο Δήμος Τριγώνου, ο Δήμος Ορφέα, ο Δήμος Κυπρίνου, ο Δήμος Τυχερού, ο Δήμος Διδυμοτείχου, ο Δήμος Σουφλίου, ο Δήμος Φερών, ο Δήμος Βύσσας, ο Δήμος Σαμοθράκης και ο Δήμος Μεταξάδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα προαναφερόμενα έργα και προτάσεις επί του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ήταν αποτέλεσμα διεξοδικών διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου σας και των φορέων του Νομού.

Ο Νομός Έβρου, ο οποίος είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός νομός, τα τελευταία χρόνια έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα από τα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, έχοντας υποστεί πολλές και μεγάλες ζημιές. Κρίνεται σκόπιμο, επομένως, να υπάρχει μια επιπλέον προτεραιότητα και πρόνοια για τα έργα που προτείνονται από Δήμους του Νομού προκειμένου να καταστεί εφικτή και η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Κατόπιν τούτων

Ερωτάται η Κυρία Υπουργός

  1. Εάν προτίθεται να ενεργοποιήσει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
  2. Τι προτίθεται να κάνει με τη χρηματοδότηση των ήδη ενταγμένων στο Πρόγραμμα Έργων καθώς και με την ένταξη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου