Ενίσχυση πίστωσης του έργου κατασκευής Κλειστού Κολυμβητηρίου στην Αλεξανδρούπολη

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε στην Υπουργό Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ερώτηση για την ενίσχυση πίστωσης έργου κατασκευής Κλειστού Κολυμβητηρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ την κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση πίστωσης του έργου κατασκευής Κλειστού Κολυμβητηρίου στην Αλεξανδρούπολη»

Στις 29 Μαρτίου 2005 υπεγράφη σύμβαση του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την εταιρία «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» για την κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης για ποσό εργασιών 3.906.209,72 Ευρώ με το Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004» με κωδικό 2002 ΕΠ 13100011.

Στον προϋπολογισμό του έργου δεν υπάρχει ποσό για την αποπληρωμή των αναθεωρήσεων των τιμών των εργασιών. Μέχρι σήμερα η αναθεώρηση των τιμών πληρώνεται στον ανάδοχο του έργου από την υπάρχουσα πίστωση, όπως ορίζει η νομοθεσία περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και εις βάρος των υπολοίπων εργασιών.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/12/2003 με το σύστημα μελέτη – κατασκευή και δεν υπήρχε ομαλή εξέλιξη των εργασιών λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης με αποτέλεσμα τις συνεχείς διακοπές των εργασιών.

Σύμφωνα με τους μέχρι σήμερα υποβληθέντες λογαριασμούς, η αναθεώρηση τιμών προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 650.000 Ευρώ.

Εκτός του ανωτέρω ποσού των 650.000 Ευρώ, όπως ενημερώνει ο Δήμος, πρέπει να πληρωθεί στον ανάδοχο του έργου η αποζημίωση που προήλθε από την δεκαοχτάμηνη διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών. Το ποσό της αποζημίωσης που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 426/2008 απόφασή του ανέρχεται στο ποσό των 232.972,83 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α..

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αύξηση του οπλισμού της κατασκευής λόγω αλλαγής του σεισμικού συντελεστή την περίοδο κατά την οποία εκπονήθηκε η μελέτη εφαρμογής. Το επιπλέον αυτό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 119.253 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α..

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η αρχική εγκεκριμένη πίστωση, η οποία έχει απορροφηθεί εξ ολοκλήρου, θα πρέπει να ενισχυθεί με το ποσό των 1.002.225, 83 Ευρώ, δηλαδή 1.192.648,74 Ευρώ με το Φ.Π.Α., προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.

Το συγκεκριμένο έργο, το κλειστό κολυμβητήριο, είναι έργο ζωτικής σημασίας για μια σύγχρονη πόλη όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, το οποίο θα δώσει δυνατότητες ποιοτικής διεξόδου για τους πολίτες της αλλά και θα συνεισφέρει και αναπτυξιακά για την πόλη με τη διοργάνωση μεγάλων διοργανώσεων στην περιοχή.

Κατόπιν όλων αυτών

Ερωτάται η κ. Υπουργός

Εάν πρόκειται να προβεί στην απαιτούμενη ενίσχυση της πίστωσης του έργου «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης» με το ποσό των 1.200.000 Ευρώ που είναι αναγκαία για την αποπεράτωσή του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου